Życie Sakramentalne


Sakrament Chrztu
Chrzest należy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia
w specjalnym spotkaniu. Chrzestnymi mogą być tylko w pełni praktykujący katolicy.


r.c.i.a. (RITE OF cHRISTIAN iNITIATION OF aDULTS)
Jest to program dla dorosłych którzy nie byli chrzczeni, lub byli ochrzczeni w innej Wierze, a pragną dołączyć się do kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jest to program zarówno dla osób, które nie były bierzmowane. Osoby pragnące dołączyć się do tego programu będą  przerabiać książeczkę pod nazwą R.C.I.A.

SAKRAMENT EUCHARYSTII
Eucharystia - Msza św. jest sercem wspólnoty Katolickiej, od czasu Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus powiedział - To jest Moje Ciało; To jest Moja Krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Rozkład Mszy

Sakrament Pojednania - SPOWIEDŹ śWIĘTA
W Ewangelii Jezus przekazał autorytet Św. Piotrowi aby odpuszczali grzechy w Sakramencie Pokuty (Spowiedzi) służy jako Sakrament Przebaczającej Miłości i uzdrowienia.
W soboty od 4:00 p.m. do 4:45 p.m.  w kosciele
W niedziele po Mszy św. w języku polskim 12:00 w południe

 

Sakrament Bierzmowania
Po informację prosimy dzwonić do biura parafii. Bierzące informacje będą podawane w biuletynie.
Sakrament Bierzmowania jest dostępny dla kandydatów z klas 7 i wzywż.


Sakrament MaŁŻeŃstwa

Narzeczeni (mężczyzna i kobieta) powinni zgłosić się rok przed planowaną datą ślubu (pierwszego dla obydwu osób) i przynieść ze sobą metryki chrztu (nie starszą niż 6 miesięcy). Mają obowiązek uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim i przynieść zaświadczenie ukończenia kursu. Po więcej informacji prosimy o skontaktowanie się z proboszczem parafii.


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
Kościół, a raczej Bóg powołuje niektóre osoby do służby duchowego prowadzenia ludzi. Jeśli jesteś zainteresowany i słyszysz głos Boży powołania, zadzwnoń do biura lub do Biura odpowiedzialnego za powołania kapłańkie w Toronto www.ocytoronro.org

Sakrament NAMASZCZENIA Chorych
Osoby chore powinny przyjąć Sakrament Chorych. Sakramentów nie udziela się osobom zmarłym. Nie należy odkładać tego sakramentu na ostatnią chwilę.
Odwiedziny Chorych
Odbywają się po zawiadomieniu kapłana. W nagłych wypadkach - w każdej chwili.

EuchaRYSTIA ( PIERWSZA KOMUNIAn ) :
Odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św., biorą rodzice. Przygotowanie do tego Sakramentu dokonuje się z współpracą parafii - szkoły - rodziny. Przygotowanie dzieci w szkołach
 od klas 2 wzwyż. Parafialny program przygotowania rozpoczyna się rejestracją wczesną jesienią każdego roku. Msza św. deklaracyjna przeważnie odbywa się w grudniu i z tym rozpoczynają się  przygotowania do Sakramentu. Parafia rozdaje książki aby dzieci przygotowane były przez rodziców w ich domach.
Rodziny te muszą być zarejestrowane i uczęszczające na Msze św. w Parafii Ducha Świętego.

SPOWIEDŹ ( pierwsza spowiedź ) :
Obowiązek spoczywa na rodzicach, szkoła i parafia współpracują z rodzinamy, aby pomóc w przygotowaniu do Sakramentu, który rozpoczyna się we wrześniu każdego roku. Klary 2 i wzwyż zaproszone są tego wspaniałego przeżycia, Sakramentu Bożej Miłości i Miłosierdzia.

POGRZEBY
Liturgia Mszy Żałobnej jest celebracją Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Bólu w Nadzieii. Pogrzeby odbywają sie w Parafii Ducha Świętego.