|| MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ  TYGODNIA || KORONKA I LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO || MODLITWA ZA KAPŁANÓW || RÓŻANIEC || LITANIA POKORY || MODLITWA ZA RODZINY || LITANIA DO CIERPIĄCEGO JEZUSA || MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI || MODLITWY DO M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ || NOWENNA DO M.B. GIETRZWAŁDZIEJ || RÓŻANIEC SIEDMIU BOLEŚCI || NOWENNA DO M.B. LICHEŃSKIEJ || MODLITWY I NOWENNADO M.B. KRÓLOWEJ ANIOŁÓW || NOWENNA DO M.B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY || NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYII || MATKA BOSKA LUDŹMIERSKA - NOWENNA || MATKA BOSKA FATIMSKA ||   || NOWENNA ZA ZMARŁYCH || NOWENNA DO SW. JÓZEFA || LITANIA DO ŚW. JÓZEFA || MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO JANA PAWŁA II ||
LITANIA I NOWENNA DO SWIĘTEGO OJCA PIO || ŚWIĘTA MYŚL ||

Modlitwa Do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nas ogień Twojej Miłości.
Ześlij Twojego Ducha, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.
Duchu Święty napełnij nas łaską Swoją
i prowadź do naszego nowego miejsca wspólnoty i nowego miejsca modlitwy. Amen

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwością złego ducha bądź nam stałą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie Cię o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA

|| Poniedziałek: MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO ||Wtorek: MODLITWY  W INTENCJI  DUSZ CZYŚĆCOWYCH || Środa: MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ||  Czwartek: MODLITWY DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH || Piątek: MODLITWY DO SERCA PANA JEZUSA || Sobota: MODLITWY DO MATKI BOSKIEJ ||

 

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże –                                zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, -
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże, –
Duchu Święty mądrości, -
Duchu Święty rozumu, -
Duchu Święty rady, -
Duchu Święty męstwa, -
Duchu Święty umiejętności, -
Duchu Święty pobożności, -
Duchu Święty bojaźni Bożej, -
Duchu Świety, Światło Proroków
i Apostołów, -
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, -
Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, -
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, -
Od zatwardziałości serca, -
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,-
Od potępienia wiekuistego, -
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, -

Przez przyjście swoje w językach ognistych,-

My grzeszni Ciebie prosimy-
Wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże
Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył,- wysłuchaj nas Duchu Święty Boże
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,-
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,-
Abyś nas oczyścił i poświęcić raczył,-
Abyś nas w cierpieniach naszych uświęcić raczył,-
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,-
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,-
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam Panie

                                                                                   wysłuchaj nas Panie

                                                                                   zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług Swoją łaską, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego.

 

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

O Jezu Chryste, który przed Wstąpieniem do nieba, obiecałeś wysłać Ducha Świętego aby dokończył Twoje posłannictwo w duszach apostołów i uczniów. Ześlij, tego samego Ducha Świętego na nas aby ukształtował nasze dusze w łasce miłości Twojej.

Odpowiedź: Jezu Chryste, ześlij Twojego Ducha

 

Daj nam Ducha Mądrości, abyśmy nie byli przywiązani do rzeczy przemijających tego świata, ale poszukiwali rzeczy wiecznych.

 Odpowiedź: Jezu Chryste,……

 

Daj nam Ducha Rozumu, abyśmy rozpoznawali Ciebie w stworzeniu.

Odpowiedź

 

 

Daj nam Ducha Rady abyśmy zawsze wybierali drogę podobającą się Bogu i osiągnęli niebo.

Odpowiedź

 

Daj nam Ducha Męstwa abyśmy umieli dzwigać krzyż z Tobą i z odwagą pokonywali przeszkody zbawienia.

Odpowiedź

 

Daj nam Ducha Umiejętności abyśmy poznali Boga i poznawali siebie  wzrastając w doskonałości dążąc do świętości.

Odpowiedź

 

Daj nam Ducha Pobożności abyśmy pełnili służbę Bogu z radością.

Odpowiedź

 

Daj nam Ducha Bojaźni Bożej abyśmy byli napełnieni miłością i szacunkiem do Boga, omijali wszystko co niepodoba się Bogu.

Odpowiedź

 

Naznacz nas, Drogi Panie, znakiem prawdziwych uczniów ożywionych Twoim Duchem Świętym.

 

 Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych,

zpal w nich ogień Twojej Miłości.

Ześlij Twego Ducha i odnów,  O Panie. Odnów oblicze tej ziemi.

  

O Duchu Święty, przyjdź do naszych dusz

 i rozpal w nas wieczną miłość. Ty Jesteś obiecanym przez Jezusa Pocieszycielem.

Odnów życie na całym świecie, aby każdy poznał Chrystusa i nawrócił się.

Tchnij, na liderów Kościoła, Ducha aby w jedności

z Ojcem Świętym, kroczyli wiernie za Jezusem podążając za przykładem Błogosławionej Maryii, która uczy nas abyśmy czynili wszystko co nam powie...

Natchniony Twoim Duchem, Kościół aby był znakiem

I źródłem pociechy, jedności prawdy dla całego świata i człowieczeństwa.

Abyś, Duchu Święty, napełnił wszystkich ludzi na całym świecie, łaską miłości Boga i bliźniego, aby każdy był zbawiony ku większej chwale Boga Ojca przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Amen

  

O Duchu Święty, uwielbiam Cię, kocham Cię,

Prowadź mnie, pocieszaj mnie, uświęcaj.

Dodaj mi siły i mocy Twojej, abym mógł/mogła wypełnić Twoją a nie moją wolę.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

 

 

                   LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚCU CIERPIĄCE

Ojcze z nieba Boże, -                                zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -             zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -                             zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -                 zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, -                                    módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, -
Królowo Wniebowzięta, -
Święty Michale, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święty ...... (patronie zmarłego), -
Wszyscy święci i święte Boże, -

Bądź mu (jej) miłościw, -                        wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, -
Od cierpień w czyśću, -
Przez Twoje wcielenie, -
Przez Twoje narodzenie, -
Przez Twój chrzest i post święty, -
Przez Twój krzyż i mękę, -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, -
Przez Twoje zmartwychwstanie, -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, -
Przez zesłanie Ducha Świętego, -
Przez Twoje przyjście w chwale, -

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, -     wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami

                                                                                  zmiłuj się nad nami

                                                                                   zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże –                                zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, -
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże, –

Święta Maryjo, -                                        módl się za nami
Święty Józefia, -
Przesłąwny potomku Dawida, -
Światło Patriarchów, -
Oblubieńcze Bogarodzicy, -
Przeczysty stróżu Dziewicy, -
Żywicielu Syna Bożego, -
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -
Głowo Najświêtszej Rodziny, -
Józefie najsprawiedliwszy, -
Józefie najczystszy, -
Józefie najroztropniejszy, -
Józefie najmężniejszy, -
Józefie najposłuszniejszy, -
Józefie najwierniejszy, -
Zwieciadło cierpliwości, -
Miłośniku ubóstwa, -
Wzorze pracujących, -
Ozdobo życia rodzinnego, -
Opiekunie dziewic, -
Podporo rodzin, -
Pociecho nieszczęśliwych, -
Nadziejo chorych, -
Patronie umierających, -
Postrachu duchów piekielnych, -
Opiekunie Kościoła świętego, -
Opiekunie Towarzystwa Chrystusowego, -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam Panie

                                                                                   wysłuchaj nas Panie

                                                                                   zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Panie, zmiłuj się nad nami                                        Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami                                    Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami                                        Panie, zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo, Matko Boża, -                                 módl się za nami
Święty Michale, - 
Święci Aniołowie Boży, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święci Piotrze i Pawle, -                                          módlcie się za nami
Święty Janie, -
Święta Mario Magdaleno, -
Święta Agnieszko, -
Święci Stefanie i Wawrzyńcze, -                            módlcie się za nami
Święty Bazyli, - 
Święty Augustynie, - 
Święty Benedykcie, - 
Święty Bernardzie, -
Święci Franciszku i Dominiku, -                            módlcie się za nami
Święty Ignacy Loyolo, - 
Święty Wincenty a Paulo, -
Święty Janie Bosko, -
Święty Stanisławie, -
Święta Katarzyno Sieneńska, -
Święta Tereso z Avili, - 
Wszyscy Święci i Święte Boże,-                            módlcie się za nami
Bądź nam miłościw, -                                            wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złości, -                                              wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej, -                                             wybaw nas, Panie
Przez Wcielenie Twoje, -                                         wybaw nas, Panie
Przez Śmierć i Zmartwychwstanie Twoje, -            wybaw nas, Panie
Przez Zesłanie Ducha Świętego, -                           wybaw nas, Panie

Abyś życie Kościoła poświęceniem się i apostolstwem sług Twoich pełniejszym uczynić raczył, -    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś słudze Twemu papieżowi naszemu Janowi Pawłowi II i wszystkim biskupom dary Ducha Świętego pomnożyć raczył, -
                                                    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś życie i działalność zakonników do postępu społeczności ludzkiej kierować raczył, -                        Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś wszystkich ludzi do pełni życia chrześcijańskiego doprowadzić raczył, -                                        Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś we wszystkich wspólnotach zakonnych, Tobie poświęconych, miłość do Chrystusa i do ducha założycieli zachować i pomnażać raczył,
                                                    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś wszystkich, którzy będą składali ślubowanie rad ewangelicznych, dziełu odkupienia pełniej oddać raczył, -
                                                    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś rodziców tych sług, za dar Tobie złożony, niebieskimi łaskami ubogacić raczył, -                        Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś tych sług Twoich do Chrystusa, Pierworodnego w wielu braciach, codziennie upodobniać raczył, -  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś tym sługom Twoim daru wytrwania udzielić raczył, -
                                                    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś tych sługh Twoich błogosłąwić, uświęcić i konsekrować raczył, -
                                                    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Jezu, Synu Boga Żywego, -        Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Chryste, wysłuchaj nas! - Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, usłysz nas! - Chryste, usłysz nas!

Módlmy się:
Boże, ucieczko nasza i mocy, ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokornie modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                 zmiłuj się na nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, -
Duchu Święty Boże, -
Święta Trójco, Jedyny Boże, -
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, -
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, -
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, -
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, -
Serce Jezusa, świątynio Boga, -
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, -
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, -
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, -
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, -
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, -
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, -
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, -
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serce wszystkich, -
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, -
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, -
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, -
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, -
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, - 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, - 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają, -
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, -
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, -
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, -
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, -
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, -
Serce Jezusa, włócznią przebite, - 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, -
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, -
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, -
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, - 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, -
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, - 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, - 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -    przepuść nam Panie

                                                                                    wysłuchaj nas Panie

                                                                                    zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy proszą o Twoje miłosierdzie i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (LORETAŃSKA)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                 zmiłuj się na nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, -
Duchu Święty Boże, -
Święta Trójco, Jedyny Boże, -

Święta Maryji, -                                                        módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, -
Święta Panno nad Pannami, - 
Matko Chrystusowa, -
Matko Kościoła, - 
Matko łaski Bożej, -
Matko nieskalna, -
Matko najczystsza, -
Matko dziewicza, -
Matko nienaruszona, - 
Matko najmilsza, - 
Matko przedziwna, -
Matko dobrej rady, -
Matko Stworzyciela, -
Matko Zbawiciela, -
Matko roztropna, -
Matko czcigodna, -
Matko wsławiona, -
Matko można, -
Matko łaskawa, -
Matko wierna, -
Zwierciadło Sprawiedliwości, -
Stolico Mądrości, -
Przyczyno naszej radości, -
Przybytku Ducha Świętego, -
Przybytku chwalebny, -
Przybytku sławny pobożności, -
Różo duchowna, -
Wieżo Dawidowa, -
Wieżo z kości słoniowej, -
Domie złoty, -
Arko przymierza, -
Bramo niebieska, -
Gwiazdo zaranna, -
Uzdrowienie chorych, -
Pocieszycielko strapionych, -
Wspomożenie wiernych, -
Królowo Aniołów, -
Królowo Patriarchów, -
Królowo Proroków, -
Królowo Apostołów, -
Królowo Męczenników, -
Królowo Wyznawców, - 
Królowo Dziewic, -
Królowo Wszystkich Świętych, -
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, -
Królowo wniebowzięta, -
Królowo Różańca świętego, -
Królowo pokoju, -
Królowo rodzin, -
Królowo Polski, -
Królowo świata, - 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
-    przepuść nam Panie

                                                                                    wysłuchaj nas Panie

                                                                                    zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświetszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na współczesnym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzanie w życie tajemnicy miłosierdzia Objawionej do końca w Jezusie Chrystusie....
Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby. Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża.    

 
(Jan Paweł II "Dives in misericordia")Obraz miłosierdzia wiąże się  z wizją, jaką święta Faustyna miała w Płocku 22 lutego 1931 roku, w czasie której Chrystus wyraził życzenie, by namalować taki obraz i w podpisie umieścić słowa: Jezu, ufam Tobie.
Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi ślady ukrzyżowania. Z przebitego Serca wychodzą dwa promienie: czerwony i blady. "Blady promień oznacza wodę. która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz." - Pan Jezus wyjaśnił.
Obraz ma pełnić rolę naczynia do czerpania łask i znaku, który przypomina wiernym o potrzebie ufności wobec Boga i miłosierdzia w stosunku do bliźnich.

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Tę modlitwę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie w 1935 roku.  Przez odmawianie tej koronki - obiecał Pan Jezus - podoba Mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą"... i dodał: "jeżeli to... będzie zgodne z Moją wolą". Szczegółowe obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Mogą je uprosić nie tylko ci, którzy sami z ufnością i wytrwale odmawiają tę koronkę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą. Jezus powiedział: "..będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego".

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowas Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego swiata

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie: (3 razy)
Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

"Dusze które będą odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie".
(Z dzienniczka sw. Faustyny Kowalskiej)

 
LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                 zmiłuj się na nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, -
Duchu Święty Boże, -
Święta Trójco, Jedyny Boże, -

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy, -     ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskona³ości Odkupiciela, -
Miłosierdzie Boże, Niezgłębiona miłości Uświęciciela, -
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, -
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, -
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, -
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicoœci do bytu, -
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, -
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, -
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, -
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, - 
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, -
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, -
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, -
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia, -
Miłosierdzie Boże, w objawnieniu tajemnic Bożych, -
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, -
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów świętych, -
Miłosierdzie Boże,  przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, -
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, -
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, -
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, -
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, -
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, -
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, -
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, -
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, -
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, -
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, -
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, -
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, -
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, -
Miłosierdzie Boże,  korono wszystkich świętych, -
MIłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
-    przepuść nam Panie

                                                                                    wysłuchaj nas Panie

                                                                                    zmiłuj się nad nami.
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

 

  MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom
Najświętszy Sakrament
I skarb swojego Stworzenia
Oddając w ich ręce
Władze nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,
Aby mu byli podporą w trudnościach,
Braćmi w potrzebach,
aby Ciebie Słowem, czynem, miłością
wprowadzali w serca ludzkie
i trudy codziennego życia.
Spraw, aby serca kapłańskie,
myśli i ręce pozostały czyste,
pokorne i zawsze gotowe do posługi.

Niech będą odbiciem Twego
Świętego Oblicza,
niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia.
Amen.

 

 

 

RÓŻANIEC

 Różaniec składał się z III części: radosnej, bolesnej i chwalebnej, do 16 października 2002. Papież Jan Paweł II ogłosił tego dnia IV część różańca "Część Światła". Każda z części złożona jest z 5 tajemnic, które odzwierciedlają daną część życia Jezusa i Maryii.
Na każdą tajemnicę składa się Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Odmawiając te modlitwy rozważamy jednocześnie tajemnice naszego zbawienia - radosne, bolesne i chwalebne.
Różaniec jest modlitwą słów i myśli. Dla pogłębienia i ubogacenia rozmyślania dobrze jest przed rozpoczęciem każdej tajemnicy przeczytać tekst rozważania.

"Pokutujcie!
Ratujcie siebie i świat przez odmawianie różańca!
Wytrwale ufajcie mojemu Niepokalanemu Sercu, Sercu Matki
Odkupiciela świata."  (Prośby Matki Bożej Fatimskiej)

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę  w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstapił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE - ZDROWAŚ MARYJO
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

CHWAŁA OJCU
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Tajemnice radosne (poniedziałki i soboty):

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Anioł wszedł no Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami".                                             Łk 1, 28
1 Ojcze nasz...10 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona".                                           Łk 1, 41-42       
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu......
3. Narodzenie Pana Jezusa
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.              Łk 2, 7
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.                                               Łk 2, 22-23 
  Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.            Łk 2, 46
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....

 

Tajemnice Światła (czwartki):

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Lecz Jan Go powstrzymał mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?". Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe".     Mt 3, 14-16

1 Ojcze nasz...10 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina".Jezus odpowiedział:"Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".                                                                     Jn 2, 2-6
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu......

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Marta mówi do Jezusa:"Czy jest Ci obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej by mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".                           Łk 10, 40-42
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
4. Przemienienie na górze Tabor
 Wziął z Sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lsniąco białe.                                                               Łk 9, 28-30
  Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
5. Eucharystia - Sakrament wezwania paschalnego. " To jest ciało moje, za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę, Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej, czyńcie to ile razy pić będziecie."                                          Mt 26, 26
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.                                            1 Kor 11, 27
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....


  
 
Tajemnice bolesne (wtorki i piątki):

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: "Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie".            £k 22, 45-46
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
2. Biczowanie Pana Jezusa
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.              Jn 19.1
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: "Witaj Królu Żydowski!" Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....Mt 27, 28-29  
4. Dźwiganie krzyża
A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.                                                               Jn 19, 17
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.                                                 Łk 23, 46
Ojcze nasz..... 10 Zdrowaś Maryjo..... 1 Chwała Ojcu.....


  
 
 
Tajemnice chwalebne (środy i niedziele):

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położyli.
                                                                                          Mk 16, 6
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....                        
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.                                                                     Mk 16, 19
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....                       
3. Zesłanie Ducha Świętego
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.                             Dz 2, 4
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.       
                                                                                            Ap 12, 1
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.
"Tyś wywyższeniem Jeruzalem...Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła... i spodobało się Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!                  Jdt 15, 9-10
Ojcze nasz.... 10 Zdrowaś Maryjo......1 Chwała Ojcu.....

 

LITANIA POKORY

O, Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu
z pragnienia, aby być cenionym,
z pragnienia, aby być lubianym,
z pragnienia, aby być wysławianym,
z pragnienia, aby być chwalonym,
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia, aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia, aby być uznanym,
ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem,
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.

I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął.....
aby inni byli więcej kochani, niż ja,
aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem.   Amen.

 

MODLITWA ZA RODZINY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty", i przez Ducha Świętego 
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. 

Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

 

LITANIA DO CIERPIĄCEGO JEZUSA

(ułozył: ks. Zygmunt Ostrowski TChr  -  25 kwietnia 2001)

 

Jezu, modlący się o jedność Kościoła w Wieczerniku  - zmiłuj się nad nami
Jezu, zapowiadający zdradę przez ucznia -
Jezu, umywający nogi uczniom -
Jezu, zapowiadający upadek Piotra -
Jezu, samotnie cierpiący w Ogrodzie Oliwnym -
Jezu, pokryty krwawym potem w Ogrójcu -
Jezu, aresztowany w nocy -

Jezu, wydany zdradliwym pocałunkiem Judasza -
Jezu, nocą sądzony przez Sanhedryn -
Jezu, policzkowany przez sługę arcykapłana -
Jezu, oddany w ręce namiestnika Piłata -
Jezu, wyśmiany szyderczo przez żołnierzy -
Jezu, zdradzony przez Piotra na dziedzińcu Piłata -
Jezu, okrutnie biczowany -
Jezu, ukoronowany cierniową koroną -
Jezu, odrzucony przez liderów i lud słowem "ukrzyżuj" -
Jezu, niewinnie skazany na śmierć przez Piłata -
Jezu, obarczony ciężarem naszych grzechów -
Jezu, upadający pod krzyżem na Drodze Krzyżowej -
Jezu, pozwalający Szymona z Cyreny dźwigac krzyż -
Jezu, pozostawiający Bolesne Oblicze na chuście Weroniki -
Jezu, szarpany przez tłum i żołnierzy -
Jezu, spotykający swoją Matkę Bolesną -
Jezu, odarty z szat na Golgocie -
Jezu, przybity gwoździami do krzyża -
Jezu, modlący się o przebaczenie -
Jezu, dający Kościołowi Maryję jako Matkę -
Jezu, oddający Kościół w opiekę Maryi Matki -
Jezu, zapewniający Dobrego Łotra o zbawieniu -

Jezu, polecający Swego Ducha Ojcu -
Jezu, umierający za grzechy wszystkich ludzi -
Jezu, jednoczący nas z Ojcem -
Jezu, dający nam życie z Ojcem w swojej śmierci -
Jezu, okazujący nam Boże Miłosierdzie -

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - obdarz nas pokojem.

 

Módlmy się:

Boże, Ojcze wszechmogący, dziekujemy Ci za ciepienia Twojego Syna.

Przyjmij nasze modlitwy, które zanieśliśmy do Ciebie dla uczczenia męki naszego Zbawiciela.

Niech nasza pamięć o Jego cierpieniu pomaga nam w miłowaniu Ciebie i ludzi.

Prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Watykan, 22.06.2005

                                  MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI

PRZEZ WSTAWIENNICTWO SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

KARDYNAŁ CAMILLO RUINI

Wikariusz Generalny Ojca Świętego dla Diecezji Rzymu

 

 

L i t a n i a  G i e t r z w a ł d z k a 27 VI

Kyrie, elejson - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka - módl się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,

Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,

Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych - wstawiaj się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

NOWENNA do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

     Chwała Ojcu i  Synowi i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

     

      Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twej miłości w nich zapal.

     

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

 

M ó d l m y  s i ę

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Bądż pozdrowiona Matko Najświętsza Królowo Ziemi Warmińskiej. Tyś wybrała Gietrzwałd jako szczególne źródło Twoich łask. Oto staję u stóp Twoich Maryjo, Pani Gietrzwałdzka. Całą duszą i sercem błagam Cię najgoręcej, racz spojrzeć na mnie, Twojego (Twoją) sługę (służebnicę). Przyidź mi z pomocą abym mógł (a) podźwignąć moją grzeszną duszę ku dobru i cnocie. Spraw, abym jak najszybciej stał (a) się godnym (godna) łaski i Bożego miłosierdzia.

O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Anielskim nawiedziła św. Elżbietę, proszę Cię, nawiedź dzisiaj duszę moją i moje serce, abym wsparty (a) Twoją łaską mógł (a)  uświęcić swoje życie żyąc tylko dla Ciebie i dla Twojego Boskiego Syna, a mojego Zbawiciela. Amen.

Ojcze nasz..., 3 Zdrowaś Maryjo...,Chwała Ojcu

 

W e s c h n i e n i e

 

Matko Boża Gietrzwałdzka, Serdecznie Cię proszę,

Niech Syna Twojego, w sercu moim noszę.

Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki,

Dopóki nie połączę się z Tobą w Niebie na  wieki.

 

Litania Gietrzwałdzka...,

Pod Twoją Obronę.

 

MODLITWY TO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu
wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc
i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.
Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,
przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie
Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.
Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce
Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.
Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: "Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie".

Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyśnie naszej i świecie.

Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.
 

 

Królowa Polski
Częstochowa, Polska (1382 r.)

Czarna Madonna została namalowana przez Świętego Łukasza Ewangelistę. Podczas malowania tego obrazu, Maryja Najświętsza opowiedziała jemu o życiu Pana Jezusa, które on wcześniej przedstawił w swojej Ewangelii.  

Kolejny raz słyszymy o obrazie w roku 326, kiedy Święta Helena znalazła go w Jerozolimie i dała jej synowi i wybudowała kościół dla tego obrazu w Konstantynopolu. W czasie bitwy obraz został umieszczony na murach miasta i armia wroga uciekła. Matka Boska uratowała miasto od zniszczenia.  

Obraz znajdował się w posiadaniu wielu osób do roku 1382 r., kiedy Tatarzy najechali twierdze Księcia Władysława, gdzie obraz był umieszczony. Strzała Tatara przeszyła gardło Madonny. Książe przeniósł obraz do kościoła w Częstochowie w Polsce.  

W 1430 r., kościół został najechany i łupieżca uderzył obraz dwa razy mieczem, ale nie mógł przeciąć trzeci raz, gdyż upadł na ziemię w agonii i bólu i wkrótce zmarł. Miecz przeciął obraz i rany od cięcia mieczem są widoczne na nim do tej pory.  

Cuda dokonane przez Matkę Boską Częstochowską wydają się zdarzać głównie na dużą skalę. Podczas Jej pobytu w Konstantynopolu, Odnotowano, że Ona przestraszyła i odgoniła oblegających miasto Saracenów. Podobnie było w 1655 r., mała grupa polskich obrońców była w stanie odpędzić od Sanktuarium dużo liczniejszą armię szwedzką. W następnym roku, Matka Boska została obwołana Królową Polski przez Króla Kazimierza.  

Kiedy Rosjanie (Armia Sowiecka) była u bram Warszawy w 1920 r., tysiące ludzi udało się na pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy, aby prosić Madonnę o pomoc. Polacy pokonali Rosjan w Bitwie Warszawskiej. Dzisiaj, każde dziecko w szkole zna to zwycięstwo jako "Cud nad Wisłą"

W czasie II wojny światowej, gdy Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją, wierni odbywali pielgrzymki jako wyraz oporu. Ten duch pogłębił się podczas ateistycznego okresu socjalizmu wprowadzonego przez Związek Radziecki. Próby podejmowane przez rząd, aby powstrzymać pielgrzymki nie udały się.

Na początku lat 80-tych, Lech Wałęsa nie ubrał siebie we flagę Polski, gdy on kierował zakazanym ruchem Solidarnościowym; on umieścił Matkę Boską Częstochowską w  klapie swojej marynarki. Polacy rozumieli to jako wywrotowe przesłanie.

Papież Jan Paweł II, rdzenny syn polskiej ziemi, modlił się przed obrazem Madonny podczas historycznej wizyty w 1979 r., kilka miesięcy po Jego wyborze na Następcę Świętego Piotra. Papież odbył jeszcze jedną pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej w 1983 r. i ponownie w 1991 r.

 

Dlaczego Ona jest Czarna?
N
a przestrzeni stuleci były odnotowywane takie cudowne wydarzenia jak spontaniczne uzdrowienia doświadczane przez osoby, które pielgrzymowały do Jej Obrazu. On jest znany jako „Czarna Madonna" ponieważ gromadziła się na nim sadza, która spowodowała zmianę koloru obrazu. Sadza jest skutkiem palenia świec wotywnych umieszczanych przed obrazem. Wraz z upadkiem socjalizmu w Polsce, liczba pielgrzymek do Czarnej Madonny zwiększyła się znacznie.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

O Maryjo, nasza, droga Pani Częstochowska, spójrz łaskawie na Twoje dzieci  w tym udręczonym i grzesznym świecie. Obejmij nas Swoją kochającą i Macierzyńska opieką. Broń naszej młodzieży od bezbożnych ścieżek; pomóż naszym drogim dzieciom dożyć sędziwego wieku, aby się przygotowały do podróży do domu; osłoń nasze bezbronne, nienarodzone dzieci od horroru aborcji i bądź naszą siłą przeciw wszystkim grzechom. Zachowaj Twoje dzieci od wszelkiej nienawiści, dyskryminacji i wojny. Napełnij nasze serca, nasze domy i nasz świat tym pokojem i miłością, która pochodzi od Twojego Syna, którego Ty obejmujesz tak czule. O, Królowo i Matko, bądź naszą Pocieszycielką i Siłą!
W Imię Jezusa my modlimy się.
Amen

Różaniec Siedmiu Boleści

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

PIERWSZA BOLEŚĆ „Proroctwo Symeona”:

Jak wielki był szok dla Serca Maryi, gdy usłyszała smutne słowa, w których Symeon przepowiedział gorzką mękę i śmierć Jej słodkiego Syna Jezusa. Droga Maryjo Najświętsza, uproś dla mnie prawdziwy smutek za moje grzechy.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

DRUGA BOLEŚĆ „Wędrówka do Egiptu”:

Rozważ głęboką boleść, jaką Maryja Najświętsza czuła kiedy Ona i Święty Józef musieli nagle wędrować nocą, aby zachować Jej ukochane Dziecko od rzezi zarządzonej przez Heroda. Jak bolesne były Jej łzy; jak wielkie było Jej ubóstwo podczas tej długiej podróży. Jakie cierpienia musiała ona znosić w tym kraju wygnania.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

TRZECIA BOLEŚĆ „Utrata Pana Jezusa w Świątyni”:

Jak przerażający był smutek Maryi Najświętszej, kiedy Ona uświadomiła sobie, że zgubiła Jej ukochanego Syna. Wypełniona niepokojem i zmęczeniem, Ona i Święty Józef powrócili do Jerozolimy i przez trzy, długie dni szukali Pana Jezusa, aż Go znaleźli w świątyni.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

CZWARTA BOLEŚĆ „Maryja Najświętsza spotyka Pana Jezusa w drodze na Kalwarię”:

Przyjdźcie, O grzesznicy, przyjdźcie i zobaczcie, czy wy możecie znieść tak smutne spojrzenie. To Matka, tak czuła i kochająca, spotyka Swojego ukochanego Syna pośród tych, którzy wloką Go na okrutną śmierć. Rozważ droga osobo, olbrzymi smutek, gdy ich oczy spotkały się – smutek Matki Najświętszej widzącej Jej Syna.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

PIĄTA BOLEŚĆ „Pan Jezus umiera na Krzyżu”:

Spójrz na dwie ofiary na Kalwarii – jedna to ciało Pana Jezusa, druga – to Serce Maryi Najświętszej. Smutne jest spojrzenie drogiej Matki, widzącej Jej ukochanego Syna, okrutnie przybitego gwoździami do drzewa Krzyża. Ona stała u stóp Krzyża i słyszała obietnicę Raju dla łotra i przebaczenie dla Jego wrogów. Jego ostatnie słowa dotyczą Jego Matki i są skierowane do nas, Zobaczcie Waszą Matkę! Boże, pozwól nam zawsze rozwiązywać nasze sprawy patrząc na Maryję Najświętszą jak na naszą Matkę i pamiętać, że Ona nigdy nie opuszcza Swoich dzieci.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

SZÓSTA BOLEŚĆ „Maryja Najświętsza bierze w ramiona ciało Pana Jezusa”:

Rozważ gorzki smutek, który przeszywa Serce Maryi Najświętszej, kiedy ciało Pana Jezusa jest zdejmowane z Krzyża i składane na Jej ręce. O Matko w żałobie, nasze serca są zmiękczone smutkiem, widząc takie utrapienie.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

SIÓDMA BOLEŚĆ „Pan Jezus składany do grobu”:

Najtragiczniejszy dzień w historii kończy się i wszystko, co pozostaje Matce, to towarzyszenie ciału Jej Syna do grobu. Jaki smutek musiał ogarnąć Maryję Najświętszą, gdy ostatni raz patrzyła na pozbawione życia ciało Jej Syna i na wielki kamień, który był przytoczony, aby zamknąć wejście do grobu.
1 Ojcze nasz… i 7 Zdrowaś Mario…

3 Ave Maryja za łzy Matki Najświętszej wylane z powodu cierpień Jej Syna.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ

 

Bolesna Królowo Polski        - módl się za nami!
Wzywająca do pokuty -
Nauczająca modlitwy różańcowej -
Ratująca karanych za grzechy -
Wspomagająca ciężko pracujących -
Słynąca łaskami w licheńskiej świątyni -

Bolesna Królowo Polski        - dziękujemy Tobie!
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim -
Za objawienie się z Orłem Białym na piersiach -
Za Obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych -
Za uzdrowionych i nawróconych -
Za uratowaną wiarę i wolną Ojczyznę -

Matko Boża Licheńska        - przepraszamy Ciebie
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty -
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą -
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe serce -
Za podeptanie wierności małżeńskiej -
Za lekceważenie dnia świętego -

Matko Boża Licheńska        - błagamy Ciebie
Abyś niewierzącym wyprosiła nawrócenie -
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym -
Abyś była wsparciem w próbach naszego życia -
Abyś chorym i głodnym pomocy udzieliła -
Abyś smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła -
Abyś nam w godzinie śmierci bramy niebios otworzyła -

Bolesna Królowo Polski        - otocz nas swą opieką!

 


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

Modlitwa zawierzenia (do codziennego odmawiania)

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski. Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin, aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności i doświadczali pociechy miłującego Boga. Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.

Bolesna Królowo Polski        - módl się za nami!
Wzywająca do pokuty -
Nauczająca modlitwy różańcowej -
Ratująca karanych za grzechy -
Wspomagająca ciężko pracujących -
Słynąca łaskami w licheńskiej świątyni -

Bolesna Królowo Polski        - dziękujemy Tobie!
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim -
Za objawienie się z Orłem Białym na piersiach -
Za Obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych -
Za uzdrowionych i nawróconych -
Za uratowaną wiarę i wolną Ojczyznę -

Matko Boża Licheńska        - przepraszamy Ciebie
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty -
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą -
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe serce -
Za podeptanie wierności małżeńskiej -
Za lekceważenie dnia świętego -

Matko Boża Licheńska        - błagamy Ciebie
Abyś niewierzącym wyprosiła nawrócenie -
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym -
Abyś była wsparciem w próbach naszego życia -
Abyś chorym i głodnym pomocy udzieliła -
Abyś smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła -
Abyś nam w godzinie śmierci bramy niebios otworzyła -

Bolesna Królowo Polski        - otocz nas swą opieką!

Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Ukrzyżowany z Tobą najboleśniejszaś między niewiastami

i owoc żywota Twojego Jezus Bolesny. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam, krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1.                  Przepowiednia Symeona  Pierwszy dzień nowenny
Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła.
 Amen.  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
 

2.                  Ucieczka do Egiptu  Drugi dzień nowenny
Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa    Trzeci dzień nowenny
Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
 

4. Spotkanie na drodze krzyżowej   Czwarty dzień nowenny

Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

5. Śmierć Jezusa na krzyżu.   Piąty dzień nowenny

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

 6. Zdjęcie z krzyża   Szósty dzień nowenny

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

7. Pogrzeb Jezusa  Siódmy dzień nowenny
Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

8. Ucieczko grzeszników   Ósmy dzień nowenny

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

9. Prowadź do Jezusa  Dziewiąty dzień nowenny

Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

 DRUGA WERSJA NOWENNY DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

Modlitwa zawierzenia
(do codziennego odmawiania)

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski. Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin, aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności i doświadczali pociechy miłującego Boga. Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.

Pierwszy dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O MIŁOŚĆ W RODZINIE
Maryjo, Matko pięknej miłości, prosimy Cię, abyśmy jako mąż i żona, jako przyjaciele, jako bliźni, jako rodzina umieli odwzorować poszanowanie z jakim Jezus Chrystus miłował ludzi sobie podobnych, abyśmy umieli osiągnąć szczęście zgodnie z Jego duchem oraz byśmy wierzyli, że On jest źródłem wszelkiej miłości.
Matko Licheńska prosimy Cię, pomóż nam odkryć dowody Bożej wierności w dniach radosnych i w dniach smutnych. Spraw, abyśmy w imię Twojego Syna mogli zawsze znaleźć siłę do kochania i szanowania tych, którzy są nam powierzeni, którym mamy towarzyszyć i docho-wać wierności przez całe życie, aż do śmierci. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Drugi dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW
Matko Licheńska, Twój Syn dał nam wzajemną miłość. Kochamy się i jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie, najlepsza Matko. Czasem nasza miłość błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymaniu naszych zobowiązań, uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Matko Boża i Matko nasza! Tobie powierza-my naszą miłość. Niech każdy jej gest będzie odbiciem Twej wiernej miłości do Boga i do ludzi w Jezusie. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się słabi i osamotnieni. Matko! Bądź zawsze blisko nas i naszej miłości. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Trzeci dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM
Maryjo, przed ołtarzem Twojego Syna ślubowaliśmy sobie trwałą miłość, wierność i uczciwość. Daj nam siłę przebaczenia. Pozwól zapomnieć urazy i spraw, aby w naszym domu znów zajaśniało szczęście, radość i pokój. Pospiesz na pomoc sercom naszym, uczyń je przez to cierpienie mniej samolubnymi. Poznajemy coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonali jeszcze jesteśmy. Uczyń nas wielkodusznymi, abyśmy umieli przebaczać. Daj nam cierpliwość podobną do tej, którą Twój Syn Jezus Chrystus okazuje każdemu z nas. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach nasza miłość się wzmacniała i dojrzewała. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Czwarty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

W SMUTKU I NIEPOKOJU SERCA
Maryjo, nachyl ucha miłosierdzia ku prośbie mojej i oddal ode mnie smutek. Do stóp Twoich i przed oczy miłosierne Twojego Syna składam ten krzyż mój i oddaję Ci go, abyś pomogła mi dźwigać go według upodobania Twego Syna! Maryjo, pośredniczko łask, jeżeli to jest wolą Bożą, oddal ten kielich smutku ode mnie. Jeżeli Chrystus postanowił, że smutek ten dalej jeszcze mam znosić, to wyproś mi dar cierpliwości. Ty wiesz, jak jestem słaby i nędzny. Ty wiesz, że nie mógłbym nieść długo krzyża o własnych siłach. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Piąty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O SPOKÓJ W NIEPOWODZENIACH
Maryjo, nie wiem nawet dlaczego moje serce przygniata tak wielki ciężar. Moja wyobraźnia zaczęła galopować i boję się. Dlaczego to ja? Czym sobie na to zasłużyłem? Wciąż się boję, ale razem z Tobą jestem w stanie stawić czoło przyszłości. Uproś mi u Jezusa Chrystusa, aby dotknął mnie swą uzdrawiającą mocą. Mocą, która przynosi świadomość Jego obecności z całą jej jasnością i spokojem. Cokolwiek by się zda-rzyło, będziesz ze mną, dając mi łaskę i siłę, z którą powinienem Cię naśladować. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Szósty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W RODZINIE
Maryjo, Królowo i Matko moja! Pragnę przyczynić się do przyśpieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, a zwłaszcza przez walkę z pijaństwem i rozwiązłością. Proszę Cię więc pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą, siłą i wytrwałością w tym świętym boju. Proszę Cię o nawrócenie biednych niewolników z grzesznych nałogów, a zwłaszcza z nałogu pijaństwa. Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w narodzie trzeźwym i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego pasterzom, poddanym całkowicie Twemu panowaniu. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Siódmy dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O CIERPLIWŚĆ W ZNOSZENIU PRZYKROŚCI
O Maryjo, Matko matek! Ty, która doświadczałaś przykrości patrząc na niewiarę Izraela <i odrzucenie Twego Syna umiłowanego, naucz mnie przyjmować z cierpliwością i pokojem serca wszelki ból zadawany przez moich najbliższych. Naucz mnie, Maryjo, wierności mojej rodzinie, jak Ty byłaś wierna Synowi ukrzyżowanemu, gdy stałaś pod Jego krzyżem. Pragnę i ja trwać, mimo bólu, trudów i zwątpienia pod krzyżem Twego Syna, jednocząc się z przykrościami, jakich doświadczył od tych, którym wcześniej służył. Obym umiał przebaczać, jak On przebaczył. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

Ósmy dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE
Maryjo, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z wolą Twojego Syna. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej ręki Niebieskiego Ojca. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Dziewiąty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA ZA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU
Maryjo, proszę Cię za ludzi w podeszłym wieku. Pomóż im wierzyć, że ich życie ma jeszcze jakiś sens, ponieważ Bóg Ojciec je przedłuża. Proszę Cię, aby uwierzyli, że właśnie teraz mogą zebrać największe zasługi, jeżeli swoje udręki, ubóstwo i osamotnienie połączą z cierpieniem Twojego Syna i w ten sposób z krzyżem ich życia. Oblubienico Ducha Świętego, wyproś im łaskę wiary w Sakramenty Święte, które są dla nich źródłem mocy i ulgi w cierpieniu. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

INNE MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

Modlitwa ufności w skuteczne orędownictwo Maryi u Boga

Maryjo! Dozwól bym Cię chwalił Panno Święta i zaufał Twemu orędownictwu u Boga
we wszystkich potrzebach duszy i ciała.
Tak pięknie o Twym orędownictwie mówił błogosławiony biskup Amadeusz: „Błogosławiona Dziewica... nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie pomoc w potrzebach: przywraca zdrowie i leczy rany serca. W miejscach poświęconych Jej czci i pamięci sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy i otrzymują przebaczenie, powracając z radością do swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ale Ona nie odrzuca żadnego nędzarza: pełna miłosierdzia błaga za nami swojego Syna i w ten sposób odwraca od nich zło wszelkie.”
Tego orędownictwa i ja mogę doświadczyć, jeśli tylko oddam się i poświęcę Tobie.
Maryjo. Dlatego wołam do Ciebie: O Pani moja, o Matko moja Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania, poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim o dobra Matko, strzeż mnie i broń, jako rzeczy i własności swojej. Amen.

Modlitwa o pokój i jedność dzieci Bożych

Matko Boża.
Pod Twoim Świętym wizerunkiem odczytuję napis: ”Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym”, a w Twym spojrzeniu dostrzegam smutek i zatroskanie o los każdego człowieka.
Bolejesz nad brakiem jedności, pokoju, sprawiedliwości, współpracy i solidarności.
Choć jesteśmy ludźmi wierzącymi ciągle wiele w nas zła
Pycha, nienawiść, pogoń za pieniędzmi, odejście od Boga, pogwałcenie Jego przykazań i norm moralnych sprowadzają wojny i inne nieszczęścia, powodując straty materialne i duchowe. Maryjo, Bolesna Królowo Polski, prosimy Cię rozgrzej nasze oziębłe serca i prowadź nas do Chrystusa, źródła mocy w walce ze złem. On, Król królów, Książę Pokoju jest jedynym i pewnym sprawcą jedności, pojednania i pokoju.
Amen.

Modlitwa za Ojca Świętego Jana Pawła II

Maryjo, Bolesna Królowo Polski. Pielgrzymując do Twego Sanktuarium i wspominając pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Lichenia, składamy Bogu najgorętsze podziękowania, że dał nam takiego Pasterza.
Wspieraj Go Licheńska Pani w kierowaniu Kościołem. Oręduj za nim u Boga Ojca, aby Jego apostolskie posłanie w dzisiejszych trudnych czasach jak najlepiej służyło Kościołowi. By nas - chrześcijan pobudzało do rozwoju w duchu miłosierdzia i miłości. Wypraszaj Mu siły do tego, by tak jak dotychczas z miłością i godnością dźwigał krzyż swego cierpienia. Amen.

Modlitwa za Polaków w kraju i za granicą

Maryjo Licheńska!
Ty, która spoglądasz na swoje dzieci i nosisz na piersiach Orła Białego - znak macierzyństwa wobec naszej Ojczyzny. Weź w opiekę wszystkie dzieci Narodu Polskiego te w kraju, i te rozproszone po całym świecie.
"Dziękujemy Ci Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj Matko Syna Bożego nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów.
Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy, żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca".(Ojciec Święty Jan Paweł II)
Maryjo Matko Nasza! Pomóż nam zrzucić z siebie okowy zła, byśmy wewnętrznie stali się wolnymi ludźmi. Do Ciebie wołamy: „Przybądź nam Miłościwa Pani ku pomocy...”
Amen.

Modlitwa rodziny

Maryjo, Licheńska Pani!
Dziś klęka przed Twoim świętym wizerunkiem nasza rodzina. Przynosimy swoje dziękczynienia i gorące prośby.
Tobie, Matko Boża oddajemy się w szczególną opiekę. Pomóż nam godnie uwielbiać Boga Ojca, Pana naszego i Stworzyciela.
Maryjo! Nie są Ci obce wszelkie problemy rodzinnego życia. Dlatego pokornie Cię prosimy: umacniaj naszą więź małżeńską i rodzinną, by nie zabrakło miłości, szacunku, cierpliwego znoszenia naszych ludzkich słabości, wybaczania uraz i przykrości, które sobie zadajemy. Prosimy o łaskę wzajemnego zrozumienia się. Pomóż nam, Maryjo, umacniać naszą rodzinę modlitwą różańcową. Niech Msza św. w niedziele i święta stanie się źródłem łask i błogosławieństwa dla naszej rodziny. Broń nas, Maryjo, od bezrobocia. Naucz nas uczciwej i rzetelnej pracy, która nas uświęci i pozwoli godnie utrzymać rodzinę. Umocnij naszą wiarę w Opatrzność i Miłosierdzie Boże. Oby nasz Domowy Kościół stał się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen .

Modlitwa o godne warunki życia

Maryjo Licheńska!
Poruszają mnie do głębi słowa pieśni: ’’Zdrowaś Maryjo... .Ty coś karmiła Świata Zbawienie, Ty nam jak Matka daj pożywienie’’. Myślę wtedy o Twoim Maryjo życiu ziemskim, które wymagało ofiary, zaparcia i wyrzeczeń.
Do Ciebie Matko Bolesna, Pani Licheńska, zwracam się z gorącą prośbą. Naucz mnie, Maryjo, zawierzać Bożej Opatrzności, gdy z wielkim trudem i lękiem o jutro udaje się egzystować mojej rodzinie. Niech się nie lękam, że mąż utraci pracę. Nie pozwól, by powiększył on rzesze bezrobotnych, ludzi tracących nadzieję na przeżycie, załamanych i zrozpaczonych. Dołączam się do tych, którzy tu, przed Twym świętym wizerunkiem zawierzyli Tobie. Wysłuchałaś ich próśb, Maryjo - odeszli do swoich domów z nadzieją na lepsze jutro. Przeto i ja Maryjo, powierzam się Tobie z głęboką wiarą w Twoje wstawiennictwo u Boga. Amen .

Modlitwa o znalezienie pracy

Maryjo. Bóg polecił nam przez pracę czynić sobie ziemię poddaną . Zaprosił nas do kontynuowania dzieła stworzenia. Człowiek bowiem, pracując współdziała z Bogiem w tworzeniu świata. A jednocześnie praca pozwala człowiekowi godnie żyć. Twoja rodzina, Maryjo, jest tego najlepszym przykładem. Utrzymywaliście się z pracy Świętego Józefa. Tymczasem ja nie mogę utrzymać mojej rodziny. Nie mamy na chleb, na czynsz, na lekarstwa, na szkołę dla dzieci i na inne niezbędne potrzeby.
Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, jak bardzo praca jest cenna. Teraz budzę się każdego ranka i błagam przez Ciebie twego Syna, by dopomógł mi w znalezieniu pracy. Mam zawód i chcę pracować, a mimo to jestem bezrobotny.
Pocieszycielko Strapionych, ujmij się za mną i moją rodziną! Wyproś mi łaskę, abym znalazł pracę i dzięki temu mógł godnie żyć. Amen.

Modlitwa chorych, cierpiących

Matko Boża Bolesna, której serce przeszył miecz boleści. Wiem, jak wielu pielgrzymów chorych, kalekich, cierpiących, doświadczanych przez życie tutaj, u Ciebie Pani Licheńska, zrozumiało wartość cierpienia. Zrozumiało, że może ono być pokutą za grzechy własne i bliźnich; skutecznym środkiem do nawrócenia i pojednania grzeszników z Bogiem, Kościołem i braćmi w wierze. Wielu przekonało się, że cierpienie jest naśladowaniem Chrystusa dźwigającego krzyż dla zbawienia ludzi. Maryjo, spojrzyj okiem miłosierdzia swego na chore, cierpiące Twoje dzieci! Uproś mi u Syna Twego łaskę cierpliwego i owocnego znoszenia cierpień, choroby oraz powrotu do pełni sił i zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Amen .

Modlitwa o uwolnienie z nałogu pijaństwa

Święta Maryjo!
Do Ciebie dziś wołam w swojej udręce! Spojrzyj na mój ból i łzy. Wszak dzieci moje od lat nie mają ojca, a ja męża. Ojcem i mężem przestał być przez straszliwy nałóg pijaństwa, który zmienił nasz dom w nieznośne piekło.
Maryjo Licheńska - najlitościwsza i najboleśniejsza - błagaj o miłosierdzie Boże dla mnie i dla moich dzieci! A mężowi wyproś łaskę opamiętania, wyzwolenia ze straszliwego nałogu pijaństwa.
Bądź nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa dziękczynna za powrót syna marnotrawnego

Patrzę dziś w Twoje oblicze Licheńska, Bolesna Pani ! Patrzę z ogromną wdzięcznością , gdyż wyprosiłaś u Boga powrót syna do domu.
Bez naszej, rodziców zgody, niespodziewanie wyjechał zagranicę w poszukiwaniu łatwego życia i sytego chleba. Popadł tam w nałóg. Ileż to łez wypłakałam, ileż się namartwiłam, ileż do Ciebie Maryjo Licheńska popłynęło westchnień i modlitw.
Maryjo! Tyś wyprowadziła go z bagna grzechu pijaństwa, narkomanii w jakie się pogrążył. Dziś, serdecznie Tobie dziękuję, żeś przyprowadziła mego marnotrawnego syna do domu po latach jego włóczęgi. Wiele upłynie czasu zanim rozpocznie godne, uczciwe i pobożne życie. Mocno ufam, że dzięki Twej pomocy, Licheńska Pani, syn mój znajdzie się w objęciach Miłosiernego, Przebaczającego Ojca i spotka się z Jezusem w Komunii św. Amen.

Dziękczynienie za łaskę nawrócenia

Matko Licheńska, Ucieczko grzeszników!
Staję przed Tobą z serdeczną podzięką za łaskę powrotu do Boga, pojednania się z Nim i uzyskania duchowego pokoju. Wstyd mnie ogarnia na myśl, że będąc kilkakrotnie w Licheniu u Ciebie Pani Licheńska, pogrążony w nałogach, nie miałem odwagi prosić Ciebie o swoje nawrócenie.
Maryjo! Ty jednak przełamałaś moją bojaźń, natchnęłaś mnie ufnością w Boże Miłosierdzie. Zesłałaś mi kapłana, który pełen życzliwości, taktu i wyrozumiałości doprowadził mnie do pojednania z Bogiem przez szczerą spowiedź z całego mego życia. Wołam więc do Ciebie Pani Licheńska: bądź pochwalona za wyproszoną mi łaskę żalu i spowiedzi św., za umocnienie we mnie wiary i ufności w Miłosierdzie Boże. Prowadź mnie Maryjo nadal drogą wierności Twemu Synowi. Amen .

Modlitwa o łaskę macierzyństwa

Maryjo, Matko Jezusa!
Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata. Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś czym jest radość i ból macierzyństwa. Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka. Wierzę, że dziecko przychodzi na świat dlatego, że tego chce Bóg. Dlatego z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Maryjo, Najlepsza Matko! Pod moim sercem noszę najdroższy skarb - dziecię - owoc miłości małżeńskiej i dar Stwórcy. Przez Ciebie, któraś pod sercem nosiła Jezusa, Zbawiciela świata, proszę Dobrego Boga, bym mogła szczęśliwie urodzić moje dziecko i by ono, pod Twoją szczególną opieką, wzrastało w łasce. Amen

Modlitwa małej dziewczynki

Maryjo!
Zapewne widzisz, że przy moim łóżeczku modlę się przed Twoim obrazkiem z Lichenia. A wiem, że powinnam to czynić codziennie. Tyś usłyszała jęki błagań mamy i taty, widziałaś ich łzy, gdy potrąconą przez samochód, znaleźli mnie na ulicy w kałuży krwi.
Maryjo!
Widziałaś, jak dniem i nocą czuwali przy mnie, gorąco się modląc do Ciebie przy świętym obrazku włożonym pod poduszkę szpitalnego łóżeczka. Wysłuchałaś ich modlitw, osuszyłaś łzy. Matko Boża Licheńska dziękuję Ci za uratowanie mi życia i powrót do zdrowia. Kocham Cię Maryjo! Bądź zawsze dla mnie troskliwa mamą a ja razem z rodzicami każdego dnia wołać będę do Ciebie: „ Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko... Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona‘’. Amen .

Prośba o pomoc w nauce
 

Maryjo, Pani Licheńska, Stolico Mądrości! Dziś klękam przed Twym świętym wizerunkiem i z ufnością zwracam się do Ciebie: uproś mi u Ducha św., którego jesteś Oblubienicą dary mądrości, rozumu, umiejętności, pamięci a także męstwa i odwagi. Wyproś mi łaskę pracowitości i chęć do nauki. Przyjdź mi z pomocą w pokonywaniu tremy i bojaźni, gdy mam wykazać się swoimi wiadomości przed nauczycielami. Zaopiekuj się mną w czasie egzaminów. Maryjo! Bądź przy mnie. Pomóż mi. Módl się gorąco za mnie. Amen.

Modlitwa Małżonków - Jubilatów

Maryjo!
Przybywamy do Ciebie, Pani Licheńska, z gorącą podzięką za łaskę przeżycia ..... lat w małżeństwie. Spoglądamy w naszą przeszłość Widzimy sceny radosne, pełne gorącego uczucia, pogodne, jak słoneczny dzień. Widzimy też sceny smutne, mgliste, spowite chmurami. Dzięki łasce Bożej Opatrzności i Twojej pomocy, Maryjo, złe chwile nie trwały zbyt długo. Tyś bowiem przyprowadzała nas do Sakramentu Pojednania. Uspokajały się nasze serca a Chrystus w Eucharystii umacniał naszą wierność, utrwalał miłość, dodawał sił do pokonywania trudów.
Dziś, Maryjo, dziękujemy Ci za Twoją czułą opiekę i za to, że możemy się cieszyć dziećmi i wnukami.
Pani Licheńska! Przez Twoje orędownictwo prosimy, by nasi potomkowie nigdy nie zagubili drogi do Boga i Kościoła. Bądź z nami i całą naszą rodziną! Amen.

Modlitwa na dzień imienin / urodzin

Maryjo!
Jako najlepsza z matek radujesz się dniem moich imienin /urodzin /. Pragnę dziś dziękować za wszelkie dobro, które Bóg zdziałał w moim życiu.
Maryjo ! Pomóż mi iść przez życie tak, bym nie zasmucał Twego Syna, Jezusa . Pomóż mi wiernie wypełniać moje powołanie, którym zostałem obdarowany. Dziś wszystkie słowa pochwały, uznania, gratulacji kierowane pod moim adresem przez najbliższe mi osoby przyjmuję z pokorą. Wiem, że te dary otrzymałem od Boga za Twoim pośrednictwem. Dziękuję więc dziś najlepszemu Bogu za życie, zdrowie, zdolności, dary duchowe i materialne, za wszystko czym jestem i co posiadam. I Tobie, Maryjo, wyrażam wdzięczność za to, że czuwasz nade mną.
Maryjo! Prowadź mnie bezpiecznie po krętych drogach dzisiejszego świata, bym szczęśliwie doszedł do celu mej ziemskiej wędrówki do wiecznego obcowania z Bogiem przy Twoim boku, Maryjo! Amen .

O łaskę szczęśliwej śmierci

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski!
Widzę w Twoich oczach smutek i niepokój o los dzieci, które przeżywają jesień swego życia. Nie jest to złota jesień, gdyż w sercu czuję, że pomimo dobrej woli, nie zawsze i nie we wszystkim byłem wierny Bogu. W Księdze Psalmów czytam: „Miarą życia ludzkiego jest lat siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni ‘’. A ile mnie jeszcze pozostało? Ile mi jeszcze Bóg podaruje? Nie wiem.
Maryjo, Patronko Dobrej Śmierci, proszę Ciebie o łaskę spokojnej śmierci, bym mógł stanąć przed Bogiem - Sędzią żywych i umarłych - z sercem oczyszczonym z grzechów i rękoma pełnymi dobrych uczynków, „bo te pójdą za mną ‘’.
„O jedno tylko proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował w Jego świątyni’’. Amen

 

Matka Boska Anielska


Tytuł ten przypomina, że Maryja jako Matka Boża jest Królową również aniołów, a więc istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się wskazywać na rolę służebną aniołów wobec Najśw. Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Członkowie tegoż bractwa odmawiają codziennie trzy Zdrowaś z wezwaniem:

"Królowo Aniołów, módl się za nami". To wezwanie zostało także włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka Serafickiego. Niektóre z nich są nawet sanktuariami, posiadającymi wizerunki Matki Bożej, słynące łaskami. W Italii jest 9 podobnych sanktuariów. M. B. Anielska jest Patronką Kostaryki. W pobliżu miasta San José istnieje sanktuarium z figurką cudowną, koronowaną w 1927 roku. Według podania miejscowego mieli ją w roku 1635 przynieść aniołowie.

Warunki uzyskania odpustu

Początkowo odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, i to jedynie dnia 2 sierpnia. Potem papieże rozszerzyli ten przywilej na wszystkie dni w roku odnośnie Porcjunkuli. Wreszcie Porcjunkula otrzymała na dzień 2 sierpnia odpust toties quoties, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków. Odpust ten rozszerzyli papieże na kościoły franciszkańskie, potem także na wszystkie kościoły. Pierwszy miał udzielić tego odpustu papież bł. Innocenty XI w roku 1687. Potem rozszerzył go papież Pius IX w roku 1847 na podstawie tradycji, która istniała już odnośnie Porcjunkuli w wieku XIV. Warunki dostąpienia odpustu Porcjunkuli były następujące: nawiedzenie kościoła, przystąpienie do Spowiedzi i do Komunii świętej, odmówienie 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu w intencjach, jakie ma papież. Odpust ten można było uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Nadto można było w ostatnich latach przenieść ten odpust na najbliższą niedzielę. Dzisiaj odpust ten uzyskuje się w kościołach parafialnych spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Papież Grzegorz XIII (1585) obdarował sanktuarium M. B. Anielskiej przywilejem, że można było odprawiać w nim Msze święte przez całą dobę. Sanktuarium wydaje pięknie redagowany miesięcznik "La Porziuncola".
Święto Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkuli) jest obchodzone bardzo uroczyście jako święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich.

LITANIA DO KRÓLOWEJ ANIOŁÓW

Panie zmiłuj się nad nami ! Chryste zmiłuj się nad nami !
Panie zmiłuj się nad nami ! Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas !
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami ! Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami !
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami !
Królowo Aniołów – módl się za nami
Królowo Archaniołów – módl się za nami !
Królowo Księstw – módl się za nami !
Królowo Zwierzchności – módl się za nami !
Królowo Mocarstw – módl się za nami !
Królowo Tronów – módl się za nami !
Królowo Cherubinów – módl się za nami !
Królowo Serafinów – módl się za nami !
Królowo wszystkich zastępów niebieskich – módl się za nami !
Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego – módl się za nami !
Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz Zmarłych i nawracasz grzeszników–módl się za nami !
Królowa Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych – módl się za nami !
Królowo Aniołów, Wspomożycielko nasza w każdej potrzebie – módl się za nami !
Królowo Aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie ; – módl się za nami !
Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą Twój szkaplerz – módl się za nami !
Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się Twojemu Synowi – ......
Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych – módl się za nami !
Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką – módl się za nami !
Ty, którą Syn Boży czci jako swa Matkę Niepokalaną – módl się za nami !
Ty, która Duch Święty miłuje jako wierną oblubienicę – módl się za nami !
Ty, która przewodzisz Zastępom Niebieskim – módl się za nami !
Życie nasze – módl się za nami !;             Radości nasza – módl się za nami !       Nadziejo nasza – módl się za nami !
Nasza Orędowniczko u Pana – módl się za nami !
Ty, której nikt nie wzywa na próżno – módl się za nami !
Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy – módl się za nami !
Ty, która dokonałaś tak wielu cudów– módl się za nami !
Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.
Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.
Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonałe posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,      W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który dałeś nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, spraw byśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy pogrążeni w niedoli, wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen

 

 

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 


O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość maćierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

 

( Chwila na wypowiedzenie próźb w ciszy )

 

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielac nam wszelkich owocow Odkupienia Ty wiesz, ze skarby te zostały złozone w Twoje ręce, ahy$ je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tą łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność, Amen.

 

Podziękowania- Wezwania Dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

Za podtrzymanych w zwątpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wysłuchanych w błaganiu

Za litość nam okazaną

Za milość Twą macierzyńską

Za dobroć Twą niezrównaną

Za opiekę w miejscach pracy

Za chleb codzienny

Za radość i smutki nasze

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

 

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cżeść i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpusżczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Maryjo - dziękujemy Ci, że pomagasz nam

Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci... (2x)

 

Prośby - Wezwania Błagalne

O Maryjo usłysz prośby nasze.

 

W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za chorych, abyś ich uzdrowiła

Za strapionych, abyś ich pocieszyła

Za płaczących, abyś im łzy otarła

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspo~sgał&:

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy spadziła

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiłW

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości

Życia wiecznego doprowadziła

Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od

nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła

Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności

O wysłuchanie wszystklch próśb naszych

 

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać, spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami, Proś Boga za nami

 

MATKO BOSKA ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ!

[Solo]: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy,

[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.

[Solo]: Śliczniejsza nad cedry Libanu,

[Lud]: O Maryjo błagamy Cię..

[Solo]: Cudniejsza nad perły i złoto,

[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.

[Solo]: Przez Serce Twe Niepokalane.

[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.

 

 

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi


Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny:

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę.
Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca:

O Serce Niepokalane Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech.
Udziel nam łaski, byśmy za Twoim przykładem służyli Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikali ze wszystkich sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu.
Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota drugiego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi! Ty powierzyłaś Swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga.
Pociągnij śladem Twego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie.
Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Niepokalane Matczyne Serce. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota czwartego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i Twój umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia.
Oddal roztargnienia, które przeszkadzają nam w skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.
Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota piątego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu.
Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej.
Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota szóstego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia.
Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam jako najcenniejszą część naszego ziemskiego życia. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota siódmego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz!
Wspomnij o biednych grzesznikach narażonych na życie w oddaleniu od Boga, gdyż są splątani siecią swych namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana.
Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota ósmego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i świętego Kościoła.
Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą: Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani! U kresu Twojego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam otrzymać królewską koronę.
Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twoje czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Modlitwa w czasie Mszy świętej, w dniu odprawiania Nowenny:

Ojcze niebieski, ofiaruję Tobie - przez Niepokalane Serce Maryi - Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal ofiarowuje się bez przerwy na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twojego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej:

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci - przez Niepokalane Serce Maryi - tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać.
 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie
- zmiłuj się nad nami!
Synu, Zbawicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi - módl się za nami!
Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego...
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej...
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego...
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości...
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego...
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości...
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć...
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści...
Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża...
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego...
Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego...
Serce Maryi, przybytku świętości...
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask...
Serce Maryi, wybawienie grzeszników...
Serce Maryi, pociecho utrapionych...
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych...
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych...
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych
i przygnębionych...
Serce Maryi, nadziejo umierających...
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach...
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce
z potęgami ciemności...
Serce Maryi, Serce Królowej
zwyciężającej błędy całego świata...
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata
Serce Maryi, Serce naszej Matki...
Serce Maryi, Serce godne największej chwały...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.
Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz większego upodabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


OBIETNICE JEZUSA
związane z odprawieniem Nowenny pierwszych sobót następujących po sobie 9 miesięcy, ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w duchu wynagrodzenia Mu za zniewagi

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się specjalną obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.
3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.
4. W ich rodzinach nie będzie zgorszeń ani niesprawiedliwości.
5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć szczególną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla swojego dziecka.
8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swoich nieprzyjaciół.
10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w swe grzechy i znajdą nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci.
13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz ponadto kary czyśćcowej.
14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą szybko do największej doskonałości i świętości.
15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.
18. Osoby duchowne i zakonne pozostaną wierne powołaniu; niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.
19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
20. Dusze łatwo oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.
22. Dusze gorliwe rozradują się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będzie ich nękał niepokój, strach i zwątpienie.
23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.
25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości rozważając Moją Mękę i cierpienia Mojej Matki.
27. Dusze dążące do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.
28. W chorobie czy w zdrowiu będzie im towarzyszyć radość wewnętrzna i zewnętrzna oraz uspokojenie.
29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
30. Dusze, które poczyniły postępy w zjednoczeniu mistycznym, otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie tyle one same, lecz że Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM, Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym, rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłysną na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Memu Najświętszemu Sercu dojdą do chwały.
33. Dusze spragnione tego, co duchowe, postąpią szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia.

OBIETNICA MARYI DZIEWICY

"W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce.

 

MATKA BOSKA LUDŹMIERSKA

 

Powiększ...

HISTORIA KULTU DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W LUDŹMIERZU

 

4Kościół w Ludźmierzu zbudowany z drzewa w 1234 roku, został poświęcony Dziewicy Wniebowziętej. Był usytuowany koło klasztoru cysterskiego. Niestety klasztor, często rabowany przez Tatarów i awanturników, ostatecznie zamknięto i cystersi przenieśli się w inne miejsce. Jeden z nich jednak pozostał za pozwoleniem biskupa na miejscu, aby opiekować się kościołem.

4Nie wiadomo dokładnie, kiedy została wyrzeźbiona figura Maryi Dziewicy. Historycy jednak ustalają datę około roku 1400. Legendy uzupełniają historię zapewniając, że została ona wyrzeźbiona dla kupców węgierskich po tym, jak to Najświętsza Dziewica miała się im ukazać.

4Przez kilka stuleci na jednym z ołtarzy bocznych kościoła znajdowała się pozłacana statua Świętej Panienki, która trzyma w swych rękach Dziecię Jezus. Figura ta jest znana od wieków przez liczne łaski,  jakich za Jej pośrednictwem doświadczają wierni i przez wielką liczbę pielgrzymów, którzy do Maryi przybywają.

4Wzrastający kult maryjny sprawił, że w roku 1796  rzeźba została przeniesiona do ołtarza głównego, który wybudowano w stylu rokoko.

4Stary, drewniany kościół został zburzony w 1869 roku,  a na jego miejsce wzniesiono nową świątynię w stylu neogotyckim, do której przeniesiono wspomniany rokokowy ołtarz z rzeźbą cudownej Pani Ludźmierza.

4Od niepamiętnych czasów prosty lud Podhala przybywał do sanktuarium, aby czcić Cudowną Panią i aby błagać ją o potrzebne łaski.

4Bardzo ważnym wydarzeniem dla sanktuarium była koronacja figury Dziewicy koronami papieskimi. Uroczystość ta miała miejsce 15 sierpnia 1963 roku. Koronacji dokonali prymas Polski, Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Od tego momentu sanktuarium stało się miejscem większej i szczególnej miłości do Dziewicy.

Polscy pisarze zatroszczyli się, aby dać świadectwo o popularności kultu Naszej Pani w Ludźmierzu: Władysław Orkan w swojej książce „W Rostokach” (1903) opisuje uroczystość odpustową w Ludźmierzu. Inny autor, Kazimierz Przerwa-Tetmajer wyraża w poezji miłość prostego ludu do Najświętszej 4Panienki. Dzwony sanktuarium Ludźmierza zainspirowały tego pisarza do napisania znanego hymnu „Angelus Domini”. Także Melchior Wańkowicz w swym dziele „Tworzywo” (1960) opisuje kult Najświętszej Panny w Ludźmierzu.

4Ojciec Święty  Jan Paweł II wizytował sanktuarium dwa razy (1979 - Nowy Targ, 1997 - Ludźmierz). Zawsze z głęboką czcią, ale i szczególną serdecznością wypowiadał się o Panience z Ludźmierza i modlitwie różańcowej. W 1997 roku powiedział między innymi: „Górale, którzy wyróżniają się prostą i głęboką wiarą, zawsze mieli intuicję, że w różańcowej modlitwie znajduje się, jest głębokie źródło życia duchowego”. Od niepamiętnych wieków ludzie z różnych grup społecznych pielgrzymowali z różańcem w ręku do sanktuarium, aby nauczyć się od Najświętszej Pani, jak kochać  Jezusa Chrystusa.

4Od 1985 roku zauważa się rozkwit kultu maryjnego.

Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował Maryi różaniec z pereł i pobłogosławił kopie jej wizerunku przeznaczonego do jednego z kościołów Krakowie.

Biskup pomocniczy pobłogosławił 300 rzeźb Ludźmierskiej Pani, które gościł we wszystkich rodzinach południowej Polski.

Ustanowiono nabożeństwa fatimskie każdego 13 miesiąca.

Podczas stanu wojennego ofiarowano miesięcznie jedną mszę w intencji Ojczyzny.

Poszerzono i odrestaurowano sanktuarium. Zbudowano dom pielgrzyma, ołtarz polowy wykorzystywany podczas nabożeństw na zewnątrz sanktuarium, drogę krzyżową i stacje różańcowe oraz zamontowano cztery nowe dzwony kościelne.

Ostatnio postawiono papieżowi Janowi Pawłowi II pomnik.

Każdego roku, w pierwszą niedzielę września, rolnicy Podhala mają zwyczaj dziękczynienia Maryi za żniwa.


W roku 2001 sanktuarium w Ludźmierzu uzyskało tytuł Bazyliki Mniejszej

Kult Najświętszej Pani rozszerzył się pośród licznych polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W swoich kościołach mają oni kopie wizerunku Ludźmierskiej Pani.

Każdego dnia do Ludźmierza przyjeżdżają liczni pielgrzymi z całej Polski, z pobliskiej Słowacji i Czeskiej Republiki. Codziennie sprawowane są trzy msze święte,  zapewniona jest opieka duszpasterska i możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania.

O sanktuarium troszczy się ksiądz proboszcz i kustosz w jednej osobie, dwóch księży wikarych - współpracowników i dwóch stałych spowiedników. Także przy okazji świąt maryjnych kapłani sąsiednich parafii pomagają  w opiece duszpasterskiej nad pielgrzymami.

 

Litania Podhalańska

 

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze Stworzycielu, usłysz nas.

Boże Synu Odkupicielu, wysłuchaj nas

Boże Duchu Święty, oświecaj nas mądrością swoją.

Święta Trójco jedyny Boże, któryś stworzył nas wolnym ludem bądź błogosławiony.

Najświętsza Panno Ludźmierska, mądrości pełna – módl się za nami

Najświętsza Panno Ludźmierska, dobroci nieskończonej, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, drogo do nieba wiodąca, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, wspomożycielko czynów naszych, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, pocieszycielko nasza, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, przewodniczko błądzących w górach, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, ozdobo pól i hal naszych, -

Najświętsza Panno Ludźmierska, Królowo Podhala, -

Przez śmierć w Tatrach, tych, wszystkich, którzy ukochali góry i śmierć tam znaleźli, uproś nam żywot wieczny.

Od gniewu Syna Twego za grzechy nasze, - wybaw nas Panie

Od złośliwości względem bliźnich, -

Od nienawiści do bliźnich, -

Od chytrości, -

Od złych doradców w sprawach ważnych, -

Od zemsty, -

Od nałogu pijaństwa, -

Od porwania przez wicher halny, -

Od piorunów i gwałtownej ulewy,

Od klęski gradu, -

Od utraty zasiewów, -

Od morowego powietrza, -

Abyś nam i innowiercom w Polsce i za granicą, zgodne współżycie wyprosiła, -

  błagamy Ciebie

Abyś handel polski na Podhalu rozmnożyć raczyła, - błagamy Ciebie

Abyś przemysł Polski wzbogaciła, -

Abyś sztuką podhalańską opiekować się raczyła, -

Abyś nas, do wielkości i sławy na chwałę Polski wywyższyć raczyła, -

Abyś nam pozwoliła cieszyć się długo życiem naszym wśród naszej pięknej przyrody, -

Abyś duszom naszym żywot wieczny uprosiła,

Panienko Najświętsza w Ludźmierzu cudami słynąca, módl się za nami.

Teraz, Matko Święta, z pokojem w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy, które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen

 

Dzień Pierwszy

Królująca nad Polską z Podhala Niepokalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi naszych serc, domostw, parafii i całego narodu dla Twego Syna i Ciebie – Jego i naszej Matki. A teraz idziemy tam dokąd nas prowadzisz; idziemy do Jezusa, którego Ty nam dałaś. Idziemy do Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wypowiadamy wszystkie nasze prośby, dziękczynienia, radości, trudności i nadzieje przed Tym, którego ustawicznie nam ukazujesz. Błagamy Cię Matko Nasza i Królowo z Ludźmierza, uproś nam łaskę..................(wymień prośbę) o któą z wiarą, ufnością i pokorą Twego Syna gorąco prosimy. Niech Twoje przemożne wstawiennictwo utwierdza wiarę i ład moralny w świecie, poszanowanie praw Twojego Syna w naszym narodzie a nam wyjedna wszystkie łaski, których potrzebujemy do zbawienia.

Nasza Ludźmierska Pani, Matko Kościoła i Nasza Królowo! Oto dziś stajemy przed Tobą pragniemy całkowicie oddać się Tobie Niepokalanemu Sercu Twojemu,

w macierzyńską niewolę miłości.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Drugi Dzień

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą naszą rodzinę (wymienić imiona) nasz dom

i wszystko co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy.

Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać twoją własnością.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Trzeci

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi. Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko,

świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem.

Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Czwarty

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Zachowaj dzieci od wszelich nieszczęść, spraw niech wyrastają na dobrych synów

i  córki Kościoła i Ojczyzny. Okaż się im  Matką w dniach prób i doświadzeń.

Broń nasz dom rodzinny, naszą parafię, ojczyznę i świat cały od wszelkiego zła.

Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną.

Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

Ojcze Nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

 

 

Dzień Piąty

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Matko Chrystusaowa! Przyjmij to nasze oddanie za Kościół Święty w Ojczyźnie naszej,

 za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami. Aby wszystkie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twojego Syna.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Szósty

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy stale jest wyrzucany

ze wszystkich miejsc życia społecznego i publicznego,

gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Siódmy

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Panno Można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Bogu, Krzyżowi i Ewangelii: Kościołowi i jego Pasterzom.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Ósmy

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy

i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.

l Ochotnym sercem oddajemy się Tobie Niepokalanemu Sercu Twojemu, w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną sowbodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi

i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu.... Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

Dzień Dziewiąty

Królująca nad Polską z Podhala Niepolalana Nasza Pani pragniemy otworzyć drzwi ..............

Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomozycielko Wiernych, by nasa rodzina, parafia

i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....
Matko Ludźmierska, módl się za nami 3X

Litania Podhalańska

 

 

 

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej


Matko Odkupiciela Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości.

Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych. - Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo
pozostającym w ucisku i upokorzeniu. - Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r
przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność. - Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa. - Okaż, że jesteś Matką.

Matko miłości doskonałej. - Okaż, że jesteś Matką.

Matko Nadziei i pokoju. - Okaż, że jesteś Matką.

Święta Matko Odkupiciela. - Okaż, że jesteś Matką.

Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie. - Okaż, że jesteś Matką.

Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna. - Okaż, że jesteś Matką.

Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do
zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. - Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie
wolności i teraz budują swoją przyszłość. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód
- nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo
nie odkryje wspólnych korzeni. - Bądź nam towarzyszką drogi.

Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
- Bądź nam towarzyszką drogi.

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Tego, który umiera z głodu. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który jest śmiertelnie chory. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto nie znajduje pracy. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany. - Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia. - Okaż, że jesteś Matką.

Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.
- Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo

Na czekającej nas jeszcze drodze. - Czuwaj Maryjo.

Nad ludźmi. - Czuwaj Maryjo.

Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny. - Czuwaj Maryjo.

Nad odpowiedzialnymi za losy państw. - Czuwaj Maryjo.

Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości. - Czuwaj Maryjo.

Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata. - Czuwaj Maryjo.

Na drodze nowej ewangelizacji Europy. - Czuwaj Maryjo.

Nad posługą następcy Piotra, Benedyktem XVI który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym
horyzontom misyjnej działalności Kościoła. - Czuwaj Maryjo.

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

W kolegialnej jedności z pasterzami. - Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie. - Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego. - Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka. - Wspomóż nas Maryjo.

Niechaj nie ciąży nam zmęczenie. - Wspomóż nas Maryjo.

Niech trud nie opóźnia naszych kroków. - Wspomóż nas Maryjo.

Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna.


 

Litania do Św. Ojca Pio


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson

            Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

            Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!

            Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

 

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy,

módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą,

módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego,

módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej,

módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców, módl się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K. Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,

W. Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i           pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

 

Słowa św. Ojca Pio o modlitwie:

 

«Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Boże Serce.

Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie tylko ustami.

Co więcej, w pewnych przypadkach, trzeba mówić

do Niego tylko sercem...»

 

Ojciec Pio uważał, że każdy kto uczestniczy we Mszy św., powinien być pojednany z Jezusem Chrystusem, aby mógł Go przyjąć do swego czystego serca w Komunii św. By serce było czyste, trzeba przystąpić do sakramentu pojednania. Ojciec Pio tym, którzy u niego odbywali spowiedź, często zadawał jako pokutę następującą modlitwę:

 

«Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu.

Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości.

A moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności.»

Nowenna do Świętego Ojca Pio z Pietrelciny

                

DZIEŃ 1

Umiłowany Ojcze Pio, posiadłeś znaki Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na swoim ciele.Stygmaty te nosiłeś za nas wszystkich, doświadczając zarówno fizycznego jak i duchowego cierpienia przeszywającego Twoją duszę i ciało.

 Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy byli w stanie przyjmować i w pokorze znosić małe i duże Krzyże cierpienia tu, na ziemi oraz polecać je Bogu, aby poprzez nie przygotował dla nas miejsce w Życiu Wiecznym.

„ Przygotuj się na godne przyjęcie cierpień, jakie Jezus zsyła na Ciebie. Jezus nie pozwoli Ci smucić się i przyjdzie do Ciebie, aby ukoić Twą duszę wieloma łaskami.” Ojciec Pio.

 

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone"' wysłuchaj mnie, gdyż pukam i proszę o łaskę.......
Ojcze nasz....Zdrowaś Maryjo.....Chwała Ojcu....
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam o cokolwiek prosić będzieci Ojca w imie Moje, da wam". wysłuchaj mnie, gdyż rposzę Ojca w Imię Twoje o łaskę......
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo....Chwała Ojcu....
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą"' wysłuchaj mnie, gdyż zachęony Twoimi słowami proszę o łaskę.......
Ojcze nasz....Zdrowaś Maryjo....Chwała Ojcu....
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych;dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, matko Miłosierdzia...Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Witaj Królow, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza,

Witaj, do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosłąwiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

DZIEŃ 2

Błogosławiony Ojcze Pio, razem z Naszym Panem Jezusem Chrystusem będziemy w stanie przeciwstawić się pokusom szatana. Cierpiałeś męki i dręczenie demonów piekielnych, które chciały, abyś porzucił swoją Drogę do Świętości. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy z Twoją pomocą i z pomocą całego Królestwa Niebieskiego byli w stanie znależć moc do porzucenia grzechu oraz wytrwałości w wierze aż do godziny śmierci naszej.

„ Bądź odważny i nie obawiaj się ataków szatana. Zapamiętaj, iż jest to zdrowy znak, gdy szatan krzyczy i miota się wokół Twojego sumienia. To znaczy, że nie ma on dostępu do wnętrza Twojej woli.” Ojciec Pio.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 3

Prawy Ojcze Pio, kochasz bardzo naszą Najświętszą Matkę, która codziennie obdarzała Cię łaskami i pociechami. Błagamy Cię, módl się za nami do Najświętszej Matki. Przekaż w jej ręce szczery żal za nasze grzechy i modlitwy o poprawę, aby, jak w Kanie Galilejskiej jej Syn powiedział ”tak” do Matki oraz żeby imię nasze zostało wpisane do Księgi Życia Wiecznego.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwatpienia” Ojciec Pio.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 4

Nieskalany Ojcze Pio, kochałeś swojego Anioła Stróża, który służył Ci wiernie jako przewodnik, obrońca i posłannik. Anioł Stróż  przekazywał Tobie modlitwy Twoich duchowych dzieci. Błagamy Cię, módl się za nami, abyśmy nauczyli się słuchać naszego Anioła Stróża, który zawsze jest gotów być naszym przewodnikiem i podpowiada nam, jak walczyć z grzechem.

„ Wzywaj Twojego Anioła Stróża, który oświeci cię i poprowadzi dobrą drogą. Bóg dał ci go dla Twojego bezpieczeństwa, a więc powinieneś korzystać z jego rad.” Ojciec Pio.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 5

Roztropny Ojcze Pio, ofiarowałeś siebie i swoje cierpienia za odkupienie Dusz w Czyśćcu Cierpiących. Błagamy Cię, módl się za nami i uproś Boga, aby zesłał nam tak wielkie zainteresowanie, pasję i miłość, jakimi ty darzysz Dusze Czyśćcowe. Prosimy, aby nasze cierpienie, poświęcenie i modlitwy przyczyniło się do skrócenia męk Dusz w Czyśćcu Cierpiących.

„Mój Boże, błagam Ciebie, pozwól mi doświadczać kary, jaką przygotowałeś dla grzeszników  i dla Dusz w Czyśćcu Cierpiących. Zwielokrotnij moje cierpienia , abym przyczynił się do darowania win grzesznikom i uwolnienia Dusz z Czyśćca.” Ojciec Pio. 

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 6

Posłuszny Św. Pio z Pietrelciny, kochałeś chorych bardziej niż samego siebie, ponieważ widziałeś w nich Jezusa.  Uczyniłeś wiele cudów uzdrawiając chorych w imieniu Jezusa, tam samym obdarowując ich spokojem.  Błagamy Cię o modlitwę za nas, aby chorzy, za wstawiennictwem N.M.P., mogli być uzdrowieni a ich ciała odnowione, żeby mogli korzystać z dobrodziejstw Ducha Świętego i z tego powodu dziękować i wychwalać Boga na zawsze.

 

„Jeśli wiedziałem, że człowiek cierpiał w myślach, na ciele lub duszy, błagałem Boga aby go uwolnił z tego cierpienia. Chętnie przyjąłbym przeniesienie nieszczęścia z chorego na siebie, aby on mógł być uratowany, i prosiłem aby mógł on korzystać z owoców tych cierpień... jeśli Bóg pozwoliłby mi tak zrobić.”  Padre Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 7

Błogosławiony Św. Pio z Pietrelciny, trudziłeś się w „Boskim Planie Zbawienia”, oferując Twoje cierpienia aby uwolnić grzeszników od łańcuchów diabła.  Błagamy Ciebie o modły za nas, aby niewierzący byli nawróceni na wiarę, aby wszyscy grzesznicy odczuli skruchę w swoich sercach, a aby ci których serca są chłodne znaleźli odnowiony entuzjazm do życia chrześcijańskiego. Kończąc, módl się za tych, którzy są wierni, aby trwali na swojej drodze do zbawienia.

 

„Gdyby tylko ludze tego świata mogli dostrzec piękno duszy człowieczej gdy jest ona w łasce bożej, wszyscy grzesznicy i niewierzący na świecie byliby natychmiast nawróceni.” Padre Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 8

Czysty Św. Pio z Pietrelciny, doświadczyłeś wielkiej miłości do swoich dzieci duchowych i pomogłeś im poprzez wykupienie ich dla Chrystusa własną krwią. Daj nam, którzy Ciebie osobiście nie spotkali, możliwość być uważanymi za Twoje duchowe dzieci. W ten sposób, za Twoją opieką, przywództwem i mocą, otrzymasz dla nas szczególne błogosławieństwo od Boga, abyśmy mogli Go spotkać przy bramach nieba w dzień naszej śmierci.

 

„Byłoby największą nagrodą, gdyby Bóg spełnił jedno moje żczenie (jeśli byłoby to możliwe); żeby powiedział „Wstąp do nieba!” To jest moje jedyne, prawdziwe życzenie; „Aby Bóg mnie wziął do nieba w ten sam czas kiedy weźmie ostatnie z moich dzieci i ostatnią z osób, które oddały się mojej opiece duszpasterskiej”. Padre Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

DZIEŃ 9

Skromny Św. Pio z Pietrelciny, Ty, który kochałeś kościół rzymsko-katolicki, módl się za nami. Niech Pan pośle pracowników do żniwa i da im siłę i wiedzę potrzebną aby być dziećmi bożymi. Módl się aby Nasza Święta Pani zjednoczyła lud chrześcijański wszędzie, pocieszając ich wszystkich w jednym wielkim domu pańskim, latarnią naszego zbawienia wśród burz życia… tak jak latarnia morska jest światłem przewodnim bezpiecznej podróży poprzez sztorm.

 

„Musisz zawsze trzymać się prostej i wąskiej ścieżki w świętym katolickim kościele, ponieważ Ona jest jedyną Panną Chrystusa i tylko ona może Ci przynieść spokój. Tylko Ona posiada Jezusa w świętym sakramencie, albowiem on jest prawdziwym Książęciem Pokoju. Padre Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

  1. MODLITWA O WSTAWIENNICTWO OJCA PIO
  2. MODLITWA JANA PAWŁA II DO ŚW. OJCA PIO
  3. NOWENNA DO OJCA PIO

 

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO OJCA PIO

Święty Ojcze Pio,
naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.
Amen

 

 

MODLITWA JANA PAWŁA II DO ŚW. OJCA PIO

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:
Prosimy, naucz także nas pokory serca,
abyśmy zostali zaliczeni
do grona prostaczków z Ewangelii,
którym Ojciec obiecał objawić
tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie
i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,
zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili
od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących
oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby,
a jeśli upadniemy, spraw,
abyśmy doświadczyli radości
płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie
do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce
do szczęśliwej Ojczyzny,
do której również my mamy nadzieję dojść,
aby na wieki kontemplować chwałę Ojca,
Syna i Ducha Świętego.

 

 

NOWENNA DO OJCA PIO

Dzień 1.
Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ........., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę. Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 2.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji .........., którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 3.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach......... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 4.
Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ......
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Strona 28

Dzień 5.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu .........., abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 6.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 7.
Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu .....

Dzień 8.
Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ........., o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 9.
Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

 

linea.gif (3372 byte)

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

MODLITWA 1, 11 i 21 listopada

Jakie mogłoby być większe miłosierdzie Boże, jak nie okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, zdobywają sobie życie nieśmiertelne (o. S. Papczyński).

Wspieranie zmarłych w różny sposób to dobra dla nas okazja do uświęcania siebie, do czynienia dzieł bezinteresownej miłości. Od zmarłych bowiem nie otrzymujemy w zamian podziękowania, ale sam Bóg zapewnia nam miejsce w niebie.

Panie Boże, uzdalniaj nas do łączenia dobra ofiarowanego zmarłym z dobrem płynącym dla nas od Ciebie. Daj nam wrażliwe serca na potrzeby tych, których Ty również przewidziałeś do życia w Twoim królestwie.

MODLITWA 2, 12 i 22 listopada

Przy konającym powinny być pobożnie odmówione zwyczajowe modlitwy Kościoła, np. Nieszpory za zmarłych, różaniec, a jego dusza gorąco polecona Bogu (o. S. Papczyński).

Tak wielu ludzi kona w opuszczeniu, bez bliskich, bez wsparcia i modlitwy. Obecność osób bliskich przy umierającym to dla niego szczęście, radość, pomoc. Także brak kapłana, brak słów modlitwy to najsmutniejsze przejście na drugą stronę życia.

Panie Boże, daj nam serce pełne miłości, zwłaszcza na te najtrudniejsze chwile ludzkiej egzystencji – na czas trwania przy umierającym, na czas wspomagania go naszą modlitwą. Modlitwa miłości niech zwycięża do końca!

MODLITWA 3, 13 i 23 listopada

Towarzyszenie w pogrzebie oraz modlitwa za zmarłych jako uczynek miłości („Zważ, że wielkim uczynkiem miłości jest towarzyszenie zmarłym w ich pogrzebie, lecz jeszcze większym dziełem jest uwalnianie ich dusz z grobu oczyszczających płomieni przez pobożne modlitwy”) (o. S. Papczyński).

Wieńce, lampki nagrobne, piękny pomnik, milczący ludzie. To obraz pożegnania zmarłych. Ale to przecież nie koniec – oni powinni trwać w naszych sercach. Oni liczą na naszą pomoc. Nic nie zastąpi Mszy św. w intencji zmarłych i naszej osobistej modlitwy. 

Panie Boże, nie pozwól ograniczyć naszej pamięci o zmarłych jedynie do obrzędów. Pomóż odkryć, że modlitwa to najwspanialszy gest miłości, dar, którego nic nie zastąpi.

MODLITWA 4, 14 i 24 listopada

Zmarłego należy wspierać zarówno ofiarą Mszy św., jak i modlitwami oraz umartwieniami (o. S. Papczyński).

Msza św. pogrzebowa, piękna oprawa, muzyka, śpiew. Czasem liczna rodzina, przyjaciele, ale zaangażowania, pełnego uczestnictwa we Mszy brak. Niewiele osób u Komunii św., u spowiedzi, które są wielkim darem dla zmarłego. O tym już dziś zapomniano. Czasem śmierć to okazja do spotkania z rodziną.

Panie Boże, naucz nas odkrywać wartość daru Mszy św. za tych, którzy od nas odchodzą. Pomóż, abyśmy się zdobyli na taki dar. 

MODLITWA 5, 15 i 25 listopada

Wspieranie zmarłych poddanych oczyszczającym karom, którzy nie mają pomocy, zwłaszcza żołnierzy i ofiar zarazy [o. Papczyński pewnego dnia miał na polu po walce widzenie dusz czyśćcowych, które ufnie i z płaczem błagały go, aby nigdy nie przestawał udzielać im takiej pomocy, bo chociaż walczyli z niewiernymi za wiarę, w obronie prawa i króla, jednak ze słusznego wyroku Bożego ponoszą w czyśćcu nieznośne kary, aby do ostatniego grosika spłacić dług].

Są tacy wśród umierających, którzy nie mają nikogo; umierają w samotności. Pozostaje modlitwa Kościoła, nasza modlitwa - w każdej Mszy św. wspominamy zmarłych.

Panie Boże, spraw, bym włączył moje serce w tę modlitwę, w modlitwę za tych, których nie znałem, nie znam daty i miejsca ich śmierci. To moi bracia i siostry w wierze.

MODLITWA 6, 16 i 26 listopada

Niesienie pomocy przez modlitwę i umartwienia, zarówno duszom zmarłych, jak i grzesznikom duchowo umarłym (o. S. Papczyński).

Umartwienia, posty – dziś to takie trudne. Ale to również wielki dar miłości ofiarnej za zmarłych. Taką ofiarą można wspomóc także tych, którzy umarli duchowo, a są pośród nas. Oni nas potrzebują, by pokonać śmierć duszy.

Panie Boże, dodaj nam mocy, aby było nas stać na podjęcie umartwień, ofiary za zmarłych. Byśmy się nie ograniczali tylko do zapalenia świeczki na grobie czy położenia kwiatów – to niewiele... Może trzeba coś więcej...

MODLITWA 7, 17 i 27 listopada

Branie na siebie cierpienia przebywających w czyśćcu [np. o. Papczyński ciężko chorując i wyraźnie przeżywając kary czyśćcowe, przyjmował na siebie, z miłości i współczucia, jeszcze cierpienie dusz w czyśćcu cierpiących; modlił się tak: „O miłosierny Panie, przymnóż mi boleści, a im umniejsz kary”].

W moim życiu również nie raz doświadczam bólu, cierpienia – krzyża. Czy umiem go włączyć w ducha odkupienia przebywających w czyśćcu? Czy stać mnie na taką ofiarę?

Panie Boże, dodaj mi siły i mocy, bym nie narzekał, nie załamywał się, ale kiedy przyjdą trudne momenty w moim życiu – doświadczenia choroby, bólu – bym umiał je ofiarować za moich zmarłych. 

MODLITWA 8, 18 i 28 listopada

Uświadamianie wiernych i zachęcanie ich do koniecznej potrzebie niesienia pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu [np. o. Papczyński głosił kazania na ten temat, poruszając słuchających przedstawieniem w sposób żywy i zrozumiały kar czyśćcowych].

Dzisiejszy człowiek zamyka się na sprawy śmierci, sądu ostatecznego. Nie chce o tym słuchać. Dlaczego unika prawdy? Czy ogarnia go lęk?

Panie Boże, daj mi odwagę bycia świadkiem prawdy o śmierci, tej, która jest przejściem do innej rzeczywistości – Bożej. Daj mi odwagę mówienia prawdy, że czekasz na mnie Ty, Bóg miłosierny, ale i sprawiedliwy. 

MODLITWA 9, 19 i 29 listopada

Modlitwa nad grobami zmarłych [o. Papczyński, kiedy przebywał w obozie z królem, miał zwyczaj wychodzić do mogił i kurhanów zmarłych żołnierzy poza obóz i tam codziennie modlić się za nich bardzo pobożnie].

Dzisiejszy cmentarz. Uporządkowany, ukwiecony. Nad grobami ludzie. Ale często jak w parku. Rozmowy, spotkania, uśmiechy, spacery. Gdzie zaduma, refleksja, modlitwa?

Panie Boże, daj mi łaskę modlitwy, bym stojąc nad grobem kogoś bliskiego, potrafił go objąć swoją modlitwą. By moje serce, myśli oderwały się od zgiełku tego świata i przeniosły do wieczności.

MODLITWA 10, 20 i 30 listopada

Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP założone przez o. Papczyńskiego i zobowiązane do niesienia na wszelki sposób pomocy zmarłym.

Każdy chrześcijanin ma być świadkiem modlitwy za zmarłych. Jesteśmy do tego wezwani, szczególnie my, marianie, ale też członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Panie Boże, pragniemy Twoją mocą nieść temu światu prawdę o spotkaniu z Tobą. Prawdę wielkiej wartości modlitwy nas, żyjących, za zmarłych, by to spotkanie było radością, by pokuta zmarłych za grzechy popełnione na ziemi była jak najkrótsza. 

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: „Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

Dlatego się ciszy moje serce, dusza się raduje,
A ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

 

LITANIA ZA ZMARŁYCH

 

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
 

 

Swieta Maryjo, modl sie za nim (za nia, za nimi).
Bramo niebieska
Krolowo Wniebowzieta
Swiety Michale
Swiety Janie Chrzcicielu
Swiety Jozefie
Swiety N. (imie Patrona zmarlego)
Wszyscy Swieci i Swiete Boze
 

 

Badz mu (jej, im) milosciw, wybaw go (ja, ich)Panie.
Od zla wszelkiego, wybaw...
Od cierpien w czysccu
Przez Twoje Wcielenie
Przez Twoje Narodzenie
Przez Twoj Chrzest i post swiety
Przez Twoj Krzyz i Meke
Przez Twoja Smierc i Zlozenie do grobu
Przez Twoje Zmartwychwstanie
Przez Twoje cudowne Wniebowstapienie
Przez Zeslanie Ducha Swietego
Przez Twoje przyjscie w Chwale

 

Prosimy Cie, abys nam odpuscil grzechy, wysluchaj nas Panie.
Prosimy Cie, abys dal nam pragnienie nieba
Prosimy Cie, abys nas zachowal od naglej i niespodziewanej smierci
Prosimy Cie, abys uchronil nas,naszych krewnych i dobrodziejow od wiekuistego potepienia
Prosimy Cie, abys naszym dobroczyncom dal wieczna nagrode
Prosimy Cie, abys wprowadzil do wiekuistej swiatlosci na-szych nauczycieli i wychowawcow
Prosimy Cie, abys okazal milosierdzie ofiarom wypadkow, katastrof i wojen
Prosimy Cie, abys dal wszystkim wiernym zmarlym wieczny odpoczynek
Prosimy Cie, abys pozwolil im radowac sie chwala zmartwychwstania

 

Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

 

Modlmy sie:  Boze, Ty sprawiles, ze Twoj Syn zwyciezyl smierc i wstapil do nieba, daj Twoim zmarlym slugom udzial w Jego zwyciestwie nad smiercia, aby mogli na wieki ogladac Ciebie, swojego Stworce i Odkupiciela.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

 


 

StJoseph.jpgSt_Joseph.jpgNOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

 

 

 Na rozpoczęcie każdego nabożeństwa nowenny można zaśpiewać pieśń ku czci Św. Józefa.

 

2. Módlmy się:

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz

z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny.........................

(Wypowiedz  intencję.......................................oraz modlitwę do Ducha Świętego w intencji nowego Kościoła)

 

3. Następuje przedstawianie próśb w ciszy lub też głośno wyliczając prośby i dziękczynienia, jak to ma miejsce w nabożeństwach nowennowych.

 

4. Modlitwa na poszczególne dni nowenny

 Dzień pierwszy  Dzień drugi  Dzień trzeci  Dzień czwarty ................................................

 

5. Modlitwa do Świętego Józefa

      Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

      Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

      Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 6. Litania do Świętego Józefa

7. Na zakończenie można odprawić krótkie nabożeństwo eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, chwila adoracji i błogosławieństwo.

8. Pieśń do Świętego Józefa

Dzień pierwszy

      Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
 Św. Józefie módl się za nami!

Dzień drugi

      Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłoscią, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.
Św. Józefie módl się za nami!
 

Dzień trzeci

      Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.
Św. Józefie módl się za nami!

 Dzień czwarty

      Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.
Św. Józefie módl się za nami!

Dzień piąty
      Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.
Św. Józefie módl się za nami!

 Dzień szósty

      Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.
 Św. Józefie módl się za nami!

Dzień siódmy
      Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.
Św. Józefie módl się za nami!

Dzień ósmy

      Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

Św. Józefie módl się za nami!

 Dzień dziewiąty

      Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Św. Józefie módl się za nami! 

Przyjdź Duchu Święty,          napełnij serca

Twoich wiernych

i rozpal w nas ogień Twojej Miłości

Ześlij Twego Ducha,

A powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.

Duchu Święty napełnij nas łaską Swoją

I prowadź do naszego nowego miejsca wspólnoty

I nowego miejsca modlitwy.

 

MODLITWA O UDZIELENIE LASKI PRZEZ WSTAWIENNICTWO
SLUGI BOZEGO JANA PAWLA II

Boze w Trójcy Przenajswietszej, dziekujemy Ci za to, ze dales Kosciolowi Papieza Jana Pawla II, w którym zajasniala Twoja ojcowska dobroc, chwala krzyza Chrystusa i piekno Ducha milosci. On, zawierzajac calkowicie Twojemu milosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazal nam zywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazujac swietosc, która jest wysoka miara zycia chrzescijanskiego, jako droge dla osiagniecia wiecznego zjednoczenia z Toba. Udziel nam, za jego przyczyna, zgodnie z Twoja wola, tej laski, o która prosimy z nadzieja, ze Twój Sluga Papiez Jan Pawel II, zostanie rychlo wlaczony w poczet Twoich swietych.
Amen.

 

 

Litania do Jana Pawła II

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. .
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. .
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.
Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pokoju, .
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami
Obrońco godności każdego człowieka
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

(Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005r)

 

 

ŚWIĘTA MYŚL NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

 

“ O Jezusie Chrystusie i Kościele, Ja, po prostu wiem, że są Jednym, I nie powinniśmy komplikować tej sprawy.”   St. Joan of Arc

“ Jeśli Jezus jest centrum naszego życia—   W codziennej Mszy św. Komunii,  Nie boję się niczego ani nie obawiam się o siostry czy o samą   

   siebie.  ON się zajmie nami.  Ale bez NIEGO nie mogę istnieć—jestem bezradna. Dla nas jest ON – Miłością w okruchach Chleba ”

                                                    Blessed Mother Teresa

 

Czyń mimo wszystko – Napisy w biurze u Matki Teresy
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni, skupieni na sobie
KOCHAJ ICH MIMO WSZYSTKO
Jeśli uczynisz coś dobrego, 
Ludzie posądzą cię o egoizm, lub inne motywy
CZYŃ DOBRZE MIMO WSZYSTKO
Jeśli powodzi ci się, będziesz miał fałszywych przyjaciół 
i prawdziwych wrogów,
NIECH CI SIĘ POWODZI MIMO WSZYSTKO
Dobro które czynisz dzisiaj będzie zapomniane jutro, 
CZYŃ DOBRZE MIMO WSZYSTKO
Uczciwość i szczerość sprawia, że jesteś narażony na atak,
BĄDŹ UCZCIWY I SZCZERY MIMO WSZYSTKO
Co budujesz przez lata może być zniszczone przez noc,
BUDUJ MIMO WSZYSTKO
Ludzie potrzebujący pomocy atakują jeśli chcesz im pomóc
POMAGAJ MIMO WSZYSTKO
Powiedz prawdę a dostaniesz w zęby,
MÓW PRAWDĘ MIMO WSZYSTKO.

 

 

Chrystus we mnie, Chrystus przede mna, Chrystus za mną. Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną,
Chrystus po prawej, Chrystus po mojej lewej,Chrystus kiedy kładę się, Chrystus kiedy wstaję,                   
Chrystus w sercu każdego człowieka który myśli o mnie,Chrystus na ustach wszystkich którzy mówią o mnie,
Chrystus w każdym spojrzeniu, które widzi mnie,Chrystus w każdym uchu, które słyszy mnie. Wznoszę dzisiaj wielką moc,

wezwanie Trójcy.                                                 Św.Patryk

 

 

Modlitwa powinna być pokorna, żarliwa z wyrzeczeniem, połączona z wielkim szacunkiem. Powinniśmy wiedzieć, że stajemy przed obliczem Boga i  rozmawiamy z Panem przed którym aniołowie drżą i boją się.   St. Mary Magdalen of Pazzi

 

 

“Dla was jestem kapłanem; z wami chrześcijaninem.”   Św. Augustyn     

 

“Głoście Ewangelię w każdym czasie. Używaj słów kiedy konieczne.”                                               Św.. Franciszek

 

Wola Boża nie będzie cię prowadzić tam, gdzie łaska Boża nie będzie mogła cię utrzymać.”  Św.Teresa                                                         

 

“ Kiedy jestem słaby, jestem mocny.”                    Św. Pawła

 

 

 

“ Dzieci, jak długo wasze serca będą ciężkie przyziemnymi sprawami? Jak długo będziecie zakochani w marnościach i poszukiwaniach tego co nieprawdziwe? Dlaczego nie odwrócicie swoich oczu i serc do Bożej Mądrości, która jest najbardziej pożądana i która przyciąga miłość, od której pochodzi, ukazuje piękno, kej bogactwo i daje świadectwo na tysiące sposobów abyśmy JEGO pragnęli i poszukiwali.”                                                   St. Louis De Montfort

 

 

„Chrześcijanie winni być Alleluja, chwałą Pana,  od stóp do głów”     Św. Augustyn

 

“ Życie bez Krzyża Jest najcięższym Krzyżem ze wszystkich. ’

                       St. Sebastic Valfre ( 1629 – 1710 )         

 

 

„Czyny mówią głośniej niż słowa; niech słowa twoje uczą a czyny mówią. Jesteśmy wypełnieni słowami, ale pustymi czynami, przeklętymi przez Pana, który sam przeklął drzewo figowe niedające owoców, tylko liście. Jest nieprzydatnym pouczać o prawach, kiedy nie są potwierdzone czynami.”                                    Św. Antoni z Padwy

 

 

“ Ten kto prosi z wiarą Boga o rzeczy potrzebne w tym życiu jest miłosiernie wysłuchane i czasem miłosienie niewysłuchane”

             St. Prosper of Aquitaine

 

 

Wspaniałym jest czytanie Pisma św. Myśl przekazywana przez wersety Pisma nigdy się nie wyczerpują i nie wysychają.

                         Św. Jana Chryzostoma       

 

 “ Nieważne jak dobre jest jedzenie, jeśli jest pomieszane z trucizną, może spowodować śmierć spożywającemu.

   Tak jak bywa z rozmową. Jedno złe słowo, akcja diabła, nieprzyzwoity żart, jest wystarczająco złym aby zgorszyć jedną lub więcej młodych słuchaczy i może później spowodować utratę łaski.”                     St. John Bosco

 

“ Osoba wypełniona radością naucza bez mówienia.”                             Blessed Mother Teresa

 

“Eucharystia rozpoczęła się w Betlejem w objęciach Maryii.  To Ona przyniosła Chleb dla zgłodniałej ludzkości, który sam nas napełnia. Ona była tą która zajmowała się Chlebem, to Ona karmiła Baranka, którego Ciałem życiodajnym się karmimy.”   

                                           Św.. Peter Julian Eymard

 

 

"Rodzimy się aby kochać, żyjemy aby kochać i umrzemy aby kochać jeszcze więcej."     Św. Józef Cafasso

 

Nie obawiaj się że za mocno pokochasz Maryję. Nie myśl, że pokochasz Ją bardziej niż Jezus.                     St. Maximillian Kolbe

 

„Radość jest siecią miłości, którą możesz łowić dusze”                         Błogosławiona Matka Teresa  -  5 września

 

 

“ Uczyń mnie kanałem pokoju;  Gdzie nienawiść daj mi siać Miłość;

 Gdzie brak przebaczenia, Twoje Panie przebaczenie; I gdzie  zwątpienie prawdziwą wiarę w Ciebie.

Nie być pocieszanym ale pocieszać;   Nie być rozumianym ale rozumieć;

Nie być kochanym ale całą duszą kochać.”                                Św. Franciszek (Święto 4 października)

 

 

“Nawet tysiąc lat życia ludzkiego W radości i ludzkiej chwale  Nie jest warte godziny Spędzonej w słodkiej komunii Z Jezusem w Najświętszym Sakramencie ołtarza,”                               Św. Ojciec Pio (23 września – Święto )

 

 

„Największą i najsilniejszą bronią do pokonania Diabła jest człowieczeństwo. Nie wie jak to użyć przeciwko nam i nie wie jak on sam ma się bronić przed tym.’  
                                                                                                                                     Św. Wincenty a Paulo


"
Panie, przez słowa konsekracji nad chlebem i winem przemienieniasz w substancję Ciała i Krwi. Wszechmocny Panie, przemów słowami, które przemienią mnie w Ciebie."
                                                                                                                                        St. Anthony Claret


 

Boże nasz, spraw abyśmy byli dziećmi ciszy i głosicielami pokoju”                     St Clement of Alexandria

 

‘ Spowiedź ze złych rzeczy  Jest rozpoczęciem dobrych czynów.”                                          Św. Augustyn

 

“Przez uświęcenie siebie uświęcasz świat. ”                                       St Francis of Assisi

 

“Czy wiesz, że Jezus jest obecny w Tabernakulum,  wyłącznie dla ciebie i tylko dla ciebie?

  Pragnie przyjść do serca twego? Przyjdź i Adoruj Go.”                              St. Therese of Lisieux

 

 

“Eucharystia rozpoczyna się w Betlejem w ramionach Maryi. To Ona przyniosła Chleb dla ludzkości, który może nasycić.

 To właśnie Ona pielęgnowała dla nas Chleb. To Ona karmiła Baranka, który oddał Swoje Ciało karmiąc nas.

                                       St. Peter Julian Eymard

 

“ Czyny bardziej przemawiają jak słowa;   Niech twoje słowa pouczają a czyny przemawiają.

   Jesteśmy napełnieni wieloma słowami ale nie czynami,    Dlatego jesteśmy przeklęci przez Pana, ON sam przeklął

  drzewo figowe nieznajdując na nim owoców, tylko liście. ”                                                                 St. Anthony

 

“ Ten kto prosi z wiarą Boga o rzeczy potrzebne  w tym życiu jest miłosiernie wysłuchany i czasem   miłosienie niewysłuchany”

             Św. Prosper of Aquitaine

 

 

Codziennie, śpiewaj Maryii. Śpiewaj duszo moja ku Jej czci! We wszystkie Jej święta. Jej cześć i oddanie niech płynie prawdziwie z serca”      Św. Kazimierza, uroczystość 4 marca

 

"Czym jest szlachcic jeśli nie tym który kształci charakter młodzieży? Uważam tych, którzy wiedzą jak kształtować młodzież, za większych niż malarze, rzeźbiarze czy inni” "   St John Chrysostom                                                                                                                                                                                                                                 St. John Baptist de la Salle  6th kwietnia Patron Wychowawców

 

Nie posiadać nic jest dla mnie bogactwem; nic nie ma dla mnie znaczenia tylko Jezus; czy osoby, czy emocje, czy idee, zaszczyty czy cierpienia

Jezus jest dla mnie zaszczytem , zachwytem, sercem duszy.          St Bernadette 16 kwietnia